Annons:

Centerpartiets ideologi

Centerpartiets symbol

Här får du en begriplig förklaring av vad Centerpartiet (C) står för i viktiga samhällsfrågor. Genom att förstå partiernas synsätt har du lättare att välja ett parti som tycker som du.

Sammanfattning

 • Centerpartiet är ganska höger enligt politiska experter.
 • I ekonomiska frågor är Centerpartiet mycket marknadsliberala.
 • I sociala frågor är Centerpartiet progressiva.
 • Centerpartiets hjärtefråga är att stötta landsbygden.
 • Partiet beskriver själva sin ideologi som social, decentralistisk och grön liberalism.
 • Wikipedia beskriver partiets ideologi som en blandning av liberalism, socialliberalism, grön ideologi och liberalfeminism.
 • Väljarna tycker att C står i mitten.
 • Centerpartiet är för Sveriges integration i EU.
 • Partiet leds av partiledaren Muharrem Demirok.
 • Liknande parti till vänster är Socialdemokraterna.
 • Liknande parti till höger är Liberalerna.
Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Politisk position

Politiska partier brukar delas in till vänster eller till höger utifrån synsätt i ekonomiska och sociala frågor. Denna skala kallas för vänster–höger-skalan.

Centerpartiets position

Centerpartiets politiska position är 6,8

Centerpartiet bedöms som ganska höger (6,8) i 2019 Chapel Hill expert survey, där 0 är extremt vänster och 10 är extremt höger. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10 i olika frågor (källa).

Vad menas med vänster och höger i politiken?

Indelning i partier i vänster och höger har sitt ursprung i Frankrikes nationalförsamling för drygt 200 år sedan. Då satt de partier som ville förändra samhället till vänster om talmannen i nationalförsamlingen. Dessa partier ville öka jämlikheten mellan prästerna, adeln, borgarna och bönderna. Till höger om talmannen satt partier som ville bevara adelns förmåner.

Synsätt i ekonomiska frågor

Ekonomiska frågor handlar om hur samhällets ekonomi ska fungera. Både hur mycket vi ska betala i skatt och vad skattepengarna ska gå till. Det handlar också om företag och jobb.

Centerpartiets synsätt i ekonomiska frågor

Centerpartiets position i ekonomiska frågor är 8,0

Centerpartiet bedöms som mycket marknadsliberala (8,0), där 0 är extremt socialistisk och 10 är extremt marknadsliberal (källa).

Vad vill marknadsliberala partier?

Man som pratar i telefon
 • att det ska vara lönsamt för personer att starta och driva företag.
 • att samhällsviktiga funktioner som elnät, skolor och sjukhus ska ägas och drivas av företag i större utsträckning.
 • att skatten ska sänkas på arbete och kapital.
 • att bidragen till arbetslösa och sjuka ska vara lägre.

Synsätt i sociala frågor

Sociala frågor handlar om vilka rättigheter vi som medborgare ska ha, vår livsstil och vår säkerhet. Med säkerhet menas både landets yttre säkerhet (vårt försvar och militärt samarbete) och inre säkerhet (polis, domstolar och fängelser).

Centerpartiets position i sociala frågor är 2,2

Centerpartiet bedöms som progressiva (2,2), där 0 är extremt progressiv och 10 är extremt konservativ (källa).

Vad vill progressiva partier?

 • att män och kvinnor har lika lön och delar på föräldraledigheten under småbarnsåren.
 • att homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner har särskilda rättigheter.
 • att Sverige ska ta emot flyktingar och invandrare.
 • att kriminella ska få stöd att ändra sitt beteende.

Partiets hjärtefråga

Centerpartiet skiljer sig från andra partier när det gäller synen på att stötta landsbygden. Det finns en historisk förklaring till det. Centerpartiet bildades år 1913 under namnet Bondeförbundet som ett parti för att värna lantbrukares intressen.

Centerpartiets position

Centerpartiets position i stad/land är 7,4

Centerpartiet bedöms som landsbygdsfokuserade (7,4), där 0 är extremt stadsfokuserade och 10 är extremt landsbygdsfokuserade (källa).

Centerpartiets politik för landsbygden

 • Avskaffa strandskyddet.
 • Tillåt mer bygglov på landet.
 • Mer bidrag till landsbygden.
 • Fler beslut ska fattas lokalt.
 • Flytta myndigheter från Stockholm.

Ideologi enligt partiets idéprogram

Centerpartiet har ett dokument som kallas idéprogram. I idéprogrammet beskriver partiet själva sin politiska ideologi. Centerpartiet senaste idéprogram är från år 2013 och har titeln En hållbar framtid – våra idéer gör skillnad.

Så här beskriver partiet själva sin ideologi i detta idéprogram:

”Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår.”

– Centerpartiets idéprogram En hållbar framtid

Ideologi enligt Wikipedia

Enligt svenska Wikipedia är Centerpartiets nutida politiska ideologi en blandning av dessa ideologier:

Liberalism

Socialliberalism

Grön ideolog, ekologism

Liberalfeminism

Historiskt menar Wikipedia att Centerpartiet varit påverkade av dessa ideologier:

 • ekohumanism
 • nordisk agrarianism

Väljarnas syn på partiet

Centerpartiet står i mitten i svensk politik enligt en stor del av väljarna (39 procent). Väljarna tycker inte att C har bäst politik i någon sakfråga. Detta visar SVT:s vallokalsundersökning från 2022 års val.

Vad partiet tycker om EU

Centerpartiet är för Sveriges integration i EU. Partiets officiella linje var ja i folkomröstningen om EU och nej i folkomröstningen om euron. C tillhör partigruppen Renew Europe i EU-parlamentet.

Centerpartiet om EU

Partiledare

Centerpartiet leds av en partiledare. Sedan 2023 är Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok. Han är född 1976 i Huddinge (Sörmland) och är utbildad statsvetare.

Muharrem Demirok (C)
Foto: Sveriges riksdag.

”Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. I mer än hundra år har vi slagits för att människor ska få bestämma mer själva. Vi har slagits för ett hållbart samhälle. Vi har slagits för att man ska kunna bo och leva i hela Sverige.”

– Muharrem Demirok, tacktal extrastämma 2023

Liknande parti till vänster

Socialdemokraterna

Centerpartiet är mest lika Socialdemokraterna ideologiskt till vänster på vänster–höger-skalan. Socialdemokraterna är ganska vänster enligt politiska experter. Socialdemokraterna beskriver själva sin ideologi som demokratisk socialism. Partiets hjärtefråga är omfördelning av pengar från rika till fattiga.

Mer om Socialdemokraternas ideologi

Liknande parti till höger

Liberalerna

Centerpartiet är mest lika Liberalerna ideologiskt till höger på vänster–höger-skalan. Liberalerna är ganska höger enligt politiska experter. Liberalerna beskriver sig själva som Sveriges liberala parti. Partiets hjärtefråga är frihandel.

Mer om Liberalernas ideologi


Annonser: