Centerpartiet om EU

Europeiska flaggan, EU-flaggan

Här får du en begriplig förklaring om vad Centerpartiet (C) tycker om EU, alltså Europeiska unionen. Både om Sveriges medlemskap i EU, införande av euro och Europaparlamentet.

Sammanfattning

  • Centerpartiet bedöms som för Sveriges integration i EU.
  • Partiets officiella linje var ja i folkomröstningen om EU och nej i folkomröstningen om euron.
  • Tillhör partigruppen Renew Europe.
  • Neutral inför att EU kan styra över medlemsländernas utrikespolitik och ekonomi.
  • Lite för att EU ger regionalt stöd till exempelvis jordbruk samt att EU kan styra över medlemsländernas invandringspolitik.
  • För den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och arbetskraft.

Partiets inställning till EU

Centerpartiet bedöms som för (6,1) Sveriges integration i EU enligt 2019 Chapel Hill expert survey, där 1 är mycket emot europeisk integration och 7 är mycket för europeisk integration. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i olika frågor (källa).

Om europeisk integration

Partierna tycker olika om hur relationen mellan Sverige och EU ska se ut samt hur EU ska utvecklas på sikt. Vissa partier vill att Sverige ska lämna EU helt, så som Storbritannien gjorde i och med Brexit. Andra partier vill att Sverige ska integreras mer med EU, exempelvis genom att införa valutan euro i Sverige. En del politiker vill även att EU ska bli en federation, alltså där fler politiska frågor i Sverige skulle beslutas på EU-nivå och verkställas av EU-myndigheter.

Position i EU-omröstningen

I folkomröstningen om EU-medlemskap år 1994 var Centerpartiets officiella linje ja till att Sverige skulle gå med i Europeiska unionen.

Om EU-omröstningen

Den 13 november 1994 genomfördes en folkomröstning i Sverige om medlemskap i EU, alltså Europeiska unionen. Frågan var: ”Anser du att Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater?”. 52,3 procent röstade ja medan 46,8 procent röstade nej. Ja-sidan vann alltså den rådgivande folkomröstningen. Valdeltagandet var 83,3 procent av de som fick rösta i Sverige.

Position i euro-omröstningen

I folkomröstningen om euro år 2003 var Centerpartiets officiella linje nej till att Sverige skulle införa euro som valuta istället för svenska kronor.

Om euro-omröstningen

Den 14 september 2003 genomfördes en folkomröstning i Sverige om medlemskap i euro, alltså EU:s gemensamma valuta. Frågan var: ”Anser du att Sverige skall införa euron som valuta?”. 42,0 procent röstade ja medan 55,9 procent röstade nej. Nej-sidan vann alltså den rådgivande folkomröstningen. Valdeltagandet var 82,6 procent av de som fick rösta i Sverige.

Partigrupp i Europaparlamentet

I Europaparlamentet tillhör Centerpartiet partigruppen Renew Europe. På bilden är det den gula partigruppen, alltså den fjärde partigruppen från vänster.

Europaparlamentet 2021 med mörkröda partier till vänster och bruna partier till höger

I partigruppen finns Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party (ALDE-partiet) och European Democratic Party. I gruppen sitter ledamöter från bland annat franska Renaissance, spanska Citizens och tyska Free Democratic Party. Utöver Centerpartiet sitter svenska Liberalerna i partigruppen.

Synsätt i olika EU-frågor

Nedan ser du Centerpartiets inställning i olika EU-frågor enligt 2019 Chapel Hill expert survey, där 1 är mycket emot och 7 är mycket för. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i olika frågor (källa).

Regionalt stöd

Centerpartiet är lite för (5) att EU ger regionalt stöd för att öka den europeiska samhörigheten. Exempelvis riktade ekonomiska stöd till bland annat sämre utvecklade regioner, socialt utsatta och jordbruk.

Inre marknad

Centerpartiet är för (6,4) att EU underlättar för fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och arbetskraft inom unionen, den så kallade inre marknaden.

Utrikespolitik

Centerpartiet är neutral (3,8) inför att EU kan styra utrikes- och säkerhetspolitiken i unionens länder.

Ekonomi

Centerpartiet är neutral (3,8) inför att EU kan styra ekonomisk politik och budgetkrav i unionens länder.

Invandring

Centerpartiet är lite för (4,5) att EU kan styra invandrings- och flyktingpolitken i unionens länder.

Partiets ideologi

Centerpartiet är ganska höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som social, decentralistisk och grön liberalism. Centerpartiets hjärtefråga är att stötta landsbygden.

Mer om Centerpartiets ideologi

Info om EU-valet

Den 9 juni 2024 är det val i Sverige till Europaparlamentet. Här på ideologi.se kan du läsa på om vad alla de svenska partierna tycker om EU, euron och unionens framtid.

Vår guide inför EU-valet