Annons:

Centerpartiet om EU

Europeiska flaggan, EU-flaggan

Här får du en begriplig förklaring om vad Centerpartiet (C) tycker om EU, alltså Europeiska unionen. Både om Sveriges medlemskap i EU, införande av euro och Europaparlamentet.

Sammanfattning

 • Centerpartiet vill bland annat att EU skalar upp arbetet med miljö, klimat och energiomställning.
 • Partiets toppkandidat i EU-valet är Emma Wiesner.
 • Centerpartiet bedöms som för Sveriges integration i EU.
 • Partiets officiella linje var ja i folkomröstningen om EU och nej i folkomröstningen om euron.
 • Tillhör partigruppen Renew Europe.
 • Neutral inför att EU kan styra över medlemsländernas utrikespolitik och ekonomi.
 • Lite för att EU ger regionalt stöd till exempelvis jordbruk samt att EU kan styra över medlemsländernas invandringspolitik.
 • För den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och arbetskraft.

Partiet i EU-valet

Den 9 juni 2024 är det val i Sverige till Europaparlamentet.

Centerpartiets prioriterade frågor i EU-valet:

 • EU skalar upp arbetet med miljö, klimat och energiomställning, för att säkerställa vi når klimatneutralitet 2050.
 • EU använder alla verktyg för att de länder som bryter mot de europeiska värderingar som man åtagit sig att upprätthålla, bestraffas ekonomiskt.
 • Medlemsländernas bestämmanderätt inom till exempel skatter och sociala frågor ska respekteras fullt ut.

Centerpartiets toppkandidat är Emma Wiesner. Hon är född 1992 i Västerås (Västmanland) och är utbildad civilingenjör.

Foto: Centerpartiet.

”Jag är en ingenjör som har fått chansen att jobba med politik. Jag vill använda min tekniska bakgrund för att på riktigt förändra planetens framtid. För att det ska bli möjligt krävs en tillväxtvänlig klimatpolitik, ett konkurrenskraftigt näringsliv, ett levande jordbruk med framtidstro, ett aktivt skogsbruk, stärkt djurvälfärd och minskad antibiotikaresistens.”

– Emma Wiesner, Centerpartiets webbplats

Är du intresserad av EU-valet? Här på ideologi.se kan du läsa på om vad alla de svenska partierna tycker om EU, euron och unionens framtid. Fler partier hittar du i vår valkompass.

Valkompass om EU-valet

Annons:

Partiets inställning till EU

Centerpartiet bedöms som för (6,1) Sveriges integration i EU enligt 2019 Chapel Hill expert survey, där 1 är mycket emot europeisk integration och 7 är mycket för europeisk integration. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i olika frågor (källa).

Om europeisk integration

Partierna tycker olika om hur relationen mellan Sverige och EU ska se ut samt hur EU ska utvecklas på sikt. Vissa partier vill att Sverige ska lämna EU helt, så som Storbritannien gjorde i och med Brexit. Andra partier vill att Sverige ska integreras mer med EU, exempelvis genom att införa valutan euro i Sverige. En del politiker vill även att EU ska bli en federation, alltså där fler politiska frågor i Sverige skulle beslutas på EU-nivå och verkställas av EU-myndigheter.

Position i EU-omröstningen

I folkomröstningen om EU-medlemskap år 1994 var Centerpartiets officiella linje ja till att Sverige skulle gå med i Europeiska unionen.

Om EU-omröstningen

Den 13 november 1994 genomfördes en folkomröstning i Sverige om medlemskap i EU, alltså Europeiska unionen. Frågan var: ”Anser du att Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater?”. 52,3 procent röstade ja medan 46,8 procent röstade nej. Ja-sidan vann alltså den rådgivande folkomröstningen. Valdeltagandet var 83,3 procent av de som fick rösta i Sverige.

Position i euro-omröstningen

I folkomröstningen om euro år 2003 var Centerpartiets officiella linje nej till att Sverige skulle införa euro som valuta istället för svenska kronor.

Om euro-omröstningen

Den 14 september 2003 genomfördes en folkomröstning i Sverige om medlemskap i euro, alltså EU:s gemensamma valuta. Frågan var: ”Anser du att Sverige skall införa euron som valuta?”. 42,0 procent röstade ja medan 55,9 procent röstade nej. Nej-sidan vann alltså den rådgivande folkomröstningen. Valdeltagandet var 82,6 procent av de som fick rösta i Sverige.

Partigrupp i Europaparlamentet

I Europaparlamentet tillhör Centerpartiet partigruppen Renew Europe. På bilden är det den gula partigruppen, alltså den fjärde partigruppen från vänster.

Europaparlamentet 2021 med mörkröda partier till vänster och bruna partier till höger

I partigruppen finns Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party (ALDE-partiet) och European Democratic Party. I gruppen sitter ledamöter från bland annat franska Renaissance, spanska Citizens och tyska Free Democratic Party. Utöver Centerpartiet sitter svenska Liberalerna i partigruppen.

Synsätt i olika EU-frågor

Nedan ser du Centerpartiets inställning i olika EU-frågor enligt 2019 Chapel Hill expert survey, där 1 är mycket emot och 7 är mycket för. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i olika frågor (källa).

Regionalt stöd

Centerpartiet är lite för (5) att EU ger regionalt stöd för att öka den europeiska samhörigheten. Exempelvis riktade ekonomiska stöd till bland annat sämre utvecklade regioner, socialt utsatta och jordbruk.

Inre marknad

Centerpartiet är för (6,4) att EU underlättar för fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och arbetskraft inom unionen, den så kallade inre marknaden.

Utrikespolitik

Centerpartiet är neutral (3,8) inför att EU kan styra utrikes- och säkerhetspolitiken i unionens länder.

Ekonomi

Centerpartiet är neutral (3,8) inför att EU kan styra ekonomisk politik och budgetkrav i unionens länder.

Invandring

Centerpartiet är lite för (4,5) att EU kan styra invandrings- och flyktingpolitken i unionens länder.

Kriget i Ukraina

Nedan ser du partiets inställning till kriget i Ukraina enligt undersökningen 2023 SPEED CHES – Ukraine, där 1 är mycket emot och 10 är mycket för. 2023 SPEED CHES – Ukraine är en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i frågor kopplat till Ukraina-kriget (källa).

Inställning till Ryssland

Centerpartiet är extremt för (9,1) att inte samarbeta med den ryska regimen i Kreml.

Flyktingar från Ukraina

Centerpartiet är extremt för (9,1) att tillåta ukrainska flyktingar att komma in i Sverige.

Vapen till Ukraina

Centerpartiet är mycket för (8,8) att Sverige skickar vapen och militär utrustning för att stödja ukrainska armén.

Höga energikostnader

Centerpartiet är för (7,2) att Sverige accepterar högre energikostnader på grund av sanktionerna mot Ryssland.

EU-medlemskap för Ukraina

Centerpartiet är ganska för (6,5) ett ukrainskt medlemskap i Europeiska unionen.

Partiets ideologi

Centerpartiet är ganska höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som social, decentralistisk och grön liberalism. Centerpartiets hjärtefråga är att stötta landsbygden.

Mer om Centerpartiets ideologi


Annonser: