Fakta och metod

Denna webbplats bygger på gedigen fakta om vad partierna står för. De flesta bedömningar av partierna härstammar från en undersökning av forskare inom statsvetenskap från 2020.

Undersökningen heter 2019 Chapel Hill expert survey. Det är en undersökning där 421 politiska experter värderat vad europeiska partier tycker i olika politiska frågor. Dessa har svarat på frågor under vinter 2020. Källhänvisning:

Ryan Bakker, Liesbet Hooghe, Seth Jolly, Gary Marks, Jonathan Polk, Jan Rovny, Marco Steenbergen, and Milada Anna Vachudova. 2020. “2019 Chapel Hill Expert Survey.” Version 2019.1. Available on chesdata.eu. Chapel Hill, NC: University of North Carolina, Chapel Hill.

Vilka siffror som används

På denna webbplats används siffror från CHES-undersökningen när det gäller de svenska riksdagspartierna. Frågorna på denna webbplats motsvaras av frågor i CHES-undersökningen enligt nedan.

Politisk position

Politisk position på denna webbplats motsvarar LRGEN i undersökningen. Den mäter den traditionella vänster–höger-skalan. Å ena sidan extremt vänster (Left) och andra sidan extremt höger (Right).

Ekonomiska frågor

Synsätt i ekonomiska frågor på denna webbplats motsvarar LRECON i undersökningen. Å ena sidan socialistisk (Left) och andra sidan marknadsliberal (Right).

Sociala frågor

Synsätt i sociala frågor som presenteras om varje parti motsvarar GALTAN i undersökningen. Å ena sidan progressiv (Libertarian/Postmaterialist) och andra sidan konservativ (Traditional/Authoritarian).

Hjärtefrågor

Vilka siffror som används för synsätt i hjärtefrågor skiljer sig mellan partierna.

 • Centerpartiets hjärtefråga stötta landsbygden motsvarar URBAN_RURAL.
 • Kristdemokraternas hjärtefråga kristendomens roll i politiken motsvarar RELIGIOUS_PRINCIPLES.
 • Liberalernas hjärtefråga frihandel motsvarar PROTECTIONISM.
 • Miljöpartiets hjärtefråga skydda miljön motsvarar ENVIRONMENT.
 • Moderaternas hjärtefråga sänka skatten motsvarar SPENDVTAX.
 • Socialdemokraterna hjärtefråga omfördelning från rika till fattiga motsvarar REDISTRIBUTION.
 • Sverigedemokraternas hjärtefråga motståndet mot invandring motsvarar IMMIGRATE_POLICY
 • Vänsterpartiets hjärtefråga förbättra välfärden motsvarar SPENDVTAX.

EU-frågor

För EU-relaterade frågor har nedanstående frågor använts.

 • Partiets inställning till EU motsvarar EU_POSITION.
 • Regionalt stöd motsvarar EU_COHESION.
 • Utrikespolitik motsvarar EU_FOREIGN.
 • Inre marknad motsvarar EU_INTMARK.
 • Ekonomi motsvarar EU_BUDGETS.
 • Invandring motsvarar EU_ASYLUM.

Skalor och betydelser

Poängsättningen i CHES-undersökningen är på en skala mellan 0 och 10 där 0 står för extremt åt ena hållet medan 10 står för extremt åt andra hållet. För att göra resultat av undersökningen mer tillgängligt för det stora flertalet har vi på ideologi.se översatt skalan till ord enligt nedan.

0–1: Extremt åt ena hållet
1–2: Mycket åt ena hållet
2–3: Åt ena hållet
3–4: Ganska åt ena hållet
4–5: Lite åt ena hållet
5: Varken åt en eller andra hållet
5–6: Lite åt andra hållet
6–7: Ganska åt andra hållet
7–8: Åt andra hållet
8–9: Mycket åt andra hållet
9–10: Extremt åt andra hållet

För den sjugradiga skalan så har det översätts till ord så här:

1–1,5: Mycket emot
1,5–2,5: Emot
2,5–3,5: Lite emot
3,5–4,5: Neutral
4,5–5,5: Lite för
5,5–6,5: För
6,5–7: Mycket för

Originalkällor

Hela undersökningen på Chapel Hill Expert Surveys webbplats
Partiledarnas citat kommer från partiernas webbplatser.
Allmän fakta om partierna är hämtade från svenska WikiPedia.
Texterna om politiska ideologier är skrivna av ChatGPT.