Annons:

Dina viktigaste politiska frågor

Först behöver du välja vilka frågor du tycker är viktigast. Antingen ekonomiska frågor eller sociala frågor.

Ekonomiska frågor handlar om hur samhällets ekonomi ska fungera. Både hur mycket vi ska betala i skatt och vad skattepengarna ska gå till. Exempel på sakfrågor är skatt, sjukvården, skola och utbildning, äldreomsorgen, landets ekonomi, jobb och pensioner.

Sociala frågor handlar om vilka rättigheter vi som medborgare ska ha, hur vi lever tillsammans, vad som ska vara tillåtet och vår gemensamma säkerhet. Exempel på sakfrågor är maktutövning, lag och ordning, jämställdhet, abort, religionsfrihet, invandring och försvaret.

Vilka frågor tycker du är viktigast?

Annonser: