Annons:

Kristdemokraternas ideologi

Kristdemokraternas partisymbol

Här får du en begriplig förklaring av vad Kristdemokraterna (KD) står för i viktiga samhällsfrågor. Genom att förstå partiernas synsätt har du lättare att välja ett parti som tycker som du.

Sammanfattning

 • Kristdemokraterna är höger enligt politiska experter.
 • I ekonomiska frågor är Kristdemokraterna marknadsliberala.
 • I sociala frågor är Kristdemokraterna konservativa.
 • Kristdemokraternas hjärtefråga är kristendomens roll i politiken.
 • Partiet beskriver sig själva sin ideologi som demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund.
 • Wikipedia beskriver partiets ideologi som en blandning av kristdemokrati, socialkonservatism, värdekonservatism och ekonomisk liberalism.
 • Väljarna tycker att KD står till höger.
 • Kristdemokraterna är för Sveriges integration i EU.
 • Partiet leds av partiledaren Ebba Busch.
 • Liknande parti till vänster är Moderaterna.
 • Liknande parti till höger är Sverigedemokraterna.
Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Politisk position

Politiska partier brukar delas in till vänster eller till höger utifrån synsätt i ekonomiska och sociala frågor. Denna skala kallas för vänster–höger-skalan.

Kristdemokraternas position

Kristdemokraternas politiska position är 7,8

Kristdemokraterna bedöms som höger (7,8) i 2019 Chapel Hill expert survey, där 0 är extremt vänster och 10 är extremt höger. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10 i olika frågor (källa).

Vad menas med vänster och höger i politiken?

Indelning i partier i vänster och höger har sitt ursprung i Frankrikes nationalförsamling för drygt 200 år sedan. Då satt de partier som ville förändra samhället till vänster om talmannen i nationalförsamlingen. Dessa partier ville öka jämlikheten mellan prästerna, adeln, borgarna och bönderna. Till höger om talmannen satt partier som ville bevara adelns förmåner.

Synsätt i ekonomiska frågor

Ekonomiska frågor handlar om hur samhällets ekonomi ska fungera. Både hur mycket vi ska betala i skatt och vad skattepengarna ska gå till. Det handlar också om företag och jobb.

Kristdemokraternas position

Kristdemokraternas position i ekonomiska frågor är 7,2

Kristdemokraterna bedöms som marknadsliberala (7,2), där 0 är extremt socialistisk och 10 är extremt marknadsliberal (källa).

Vad vill marknadsliberala partier?

Man som pratar i telefon
 • att det ska vara lönsamt för personer att starta och driva företag.
 • att samhällsviktiga funktioner som elnät, skolor och sjukhus ska ägas och drivas av företag i större utsträckning.
 • att skatten ska sänkas på arbete och kapital.
 • att bidragen till arbetslösa och sjuka ska vara lägre.

Synsätt i sociala frågor

Sociala frågor handlar om vilka rättigheter vi som medborgare ska ha, vår livsstil och vår säkerhet. Med säkerhet menas både landets yttre säkerhet (vårt försvar och militärt samarbete) och inre säkerhet (polis, domstolar och fängelser).

Kristdemokraternas position

Kristdemokraternas position i sociala frågor är 7,1

Kristdemokraterna bedöms som konservativa (7,1), där 0 är extremt progressiv och 10 är extremt konservativ (källa).

Vad vill konservativa partier?

Mamma med två barn
 • att män och kvinnor själva får bestämma om karriär och föräldraledighet under småbarnsåren.
 • att homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner får anpassa sig till samma regler som heterosexuella.
 • att Sverige inte ska ta emot flyktingar och invandrare.
 • att kriminella ska få hårda straff.

Partiets hjärtefråga

Kristdemokraterna skiljer sig från andra partier när det gäller synen på hur religiösa principer ska påverka politiken eller inte. Det finns en historisk förklaring till det. Kristdemokraterna bildades år 1964 av personer från den frikyrkliga pingströrelsen som ett parti för kristna.

Kristdemokraternas position

Kristdemokraternas position i religion i politiken är 6,1

Kristdemokraterna bedöms som ganska för religion i politik (6,1), där 0 är extremt emot att religiösa principer ska påverka politiken och 10 är extremt för att religiösa principer ska påverka politiken (källa). 

Kristdemokraternas politik med religiösa principer

 • Värna rätten att utöva sin religion och rätten att anordna offentliga gudstjänster.
 • Samhället ska arbeta förebyggande och ge stöd för att minska antalet oönskade graviditeter och aborter.
 • Vigsel och äktenskap ska delas upp så att myndigheter sköter den juridiska delen och religiösa samfund sköter den religiösa ceremonin.
 • Fortsatt förbud mot aktiv dödshjälp och assisterade självmord.
 • Fortsatt förbud mot sexköp.

Ideologi enligt partiets principprogram

Kristdemokraterna har ett principprogram. I principprogrammet beskriver partiet själva sin politiska ideologi. Kristedemokraternas principprogram är senast uppdaterat år 2015.

Så här beskriver partiet själva sin ideologi i detta principprogram:

”Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltats av den kristna traditionen. Kristdemokratin är värdeorienterad. Med detta menas en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum.”

– Kristdemokraternas principprogram

Ideologi enligt Wikipedia

Enligt svenska Wikipedia är Kristdemokraternas nutida politiska ideologi en blandning av dessa ideologier:

Kristdemokrati

Socialkonservatism

Värdekonservatism

Marknadsliberalism, ekonomisk liberalism

Väljarnas syn på partiet

Kristdemokraterna står till höger i svensk politik enligt en majoritet av väljarna (80 procent). Väljarna tycker att KD har bäst politik när det gäller sjukvård. Detta visar SVT:s vallokalsundersökning från 2022 års val.

Vad partiet tycker om EU

Kristdemokraterna är för Sveriges integration i EU. Partiets officiella linje var ja i folkomröstningarna om EU och euron. KD tillhör partigruppen Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) i EU-parlamentet.

Kristdemokraterna om EU

Partiledare

Kristdemokraterna leds av en partiledare. Sedan 2015 är Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Hon är född 1987 i Uppsala (Uppland) och har studerat freds- och konfliktkunskap.

Ebba Busch
Foto: Sveriges riksdag.

”Den som arbetar hårt. Gör rätt för sig. Tar hand om sin familj och andra. Den ska veta att välfärden kommer leverera sitt. Du ska kunna lita på Sverige.”

– Ebba Busch, sommartal 2020

Liknande parti till vänster

Moderaterna

Kristdemokraterna är mest lika Moderaterna ideologiskt till vänster på vänster–höger-skalan. Moderaterna är höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som liberalkonservatism. Moderaternas hjärtefråga är sänkt skatt.

Mer om Moderaternas ideologi

Liknande parti till höger

Sverigedemokraterna

Kristdemokraterna är mest lika Sverigedemokraterna ideologiskt till höger på vänster–höger-skalan. Sverigedemokraterna är mycket höger enligt politiska experter. Partiet beskriver sig själva som ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Sverigedemokraternas hjärtefråga är motståndet mot invandring.

Mer om Sverigedemokraternas ideologi


Annonser: