Annons:

Liberalernas ideologi

Liberalernas partisymbol

Här får du en begriplig förklaring av vad Liberalerna (L) står för i viktiga samhällsfrågor. Genom att förstå partiernas synsätt har du lättare att välja ett parti som tycker som du.

Sammanfattning

 • Liberalerna är ganska höger enligt politiska experter.
 • I ekonomiska frågor är Liberalerna marknadsliberala.
 • I sociala frågor är Liberalerna ganska progressiva.
 • Liberalernas hjärtefråga är frihandel.
 • Partiet beskriver sig själva som Sveriges liberala parti.
 • Wikipedia beskriver partiets ideologi som en blandning av socialliberalism, liberalfeminism och pro-europa.
 • Väljarna tycker att L står till höger.
 • Partiet leds av partiledaren Johan Pehrson.
 • Liknande parti till vänster är Centerpartiet.
 • Liknande parti till höger är Moderaterna.
Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Politisk position

Politiska partier brukar delas in till vänster eller till höger utifrån synsätt i ekonomiska och sociala frågor. Denna skala kallas för vänster–höger-skalan.

Liberalernas position

Liberalernas politiska position är 6,5

Liberalerna bedöms som ganska höger (6,5) i 2019 Chapel Hill expert survey, där 0 är extremt vänster och 10 är extremt höger. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10 i olika frågor (källa).

Vad menas med vänster och höger i politiken?

Indelning i partier i vänster och höger har sitt ursprung i Frankrikes nationalförsamling för drygt 200 år sedan. Då satt de partier som ville förändra samhället till vänster om talmannen i nationalförsamlingen. Dessa partier ville öka jämlikheten mellan prästerna, adeln, borgarna och bönderna. Till höger om talmannen satt partier som ville bevara adelns förmåner.

Synsätt i ekonomiska frågor

Ekonomiska frågor handlar om hur samhällets ekonomi ska fungera. Både hur mycket vi ska betala i skatt och vad skattepengarna ska gå till. Det handlar också om företag och jobb.

Liberalernas position

Liberalernas position i ekonomiska frågor är 7,1

Liberalerna bedöms som marknadsliberala (7,1), där 0 är extremt socialistisk och 10 är extremt marknadsliberal (källa).

Vad vill marknadsliberala partier?

Man som pratar i telefon
 • att det ska vara lönsamt för personer att starta och driva företag.
 • att samhällsviktiga funktioner som elnät, skolor och sjukhus ska ägas och drivas av företag i större utsträckning.
 • att skatten ska sänkas på arbete och kapital.
 • att bidragen till arbetslösa och sjuka ska vara lägre.

Synsätt i sociala frågor

Sociala frågor handlar om vilka rättigheter vi som medborgare ska ha, vår livsstil och vår säkerhet. Med säkerhet menas både landets yttre säkerhet (vårt försvar och militärt samarbete) och inre säkerhet (polis, domstolar och fängelser).

Liberalernas position

Liberalernas position i sociala frågor är 3,2

Liberalerna bedöms som ganska progressiva (3,2), där 0 är extremt progressiv och 10 är extremt konservativ (källa).

Vad vill progressiva partier?

 • att män och kvinnor har lika lön och delar på föräldraledigheten under småbarnsåren.
 • att homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner har särskilda rättigheter.
 • att Sverige ska ta emot flyktingar och invandrare.
 • att kriminella ska få stöd att ändra sitt beteende.

Partiets hjärtefråga

Liberalerna skiljer sig från andra partier när det gäller synen på frihandel. Det finns en historisk förklaring till det. Liberalerna bildades år 1934 av politiker som var motståndare till att skydda svenska producenter mot utländsk konkurrens och för ökad frihandel.

Liberalernas position

Liberalernas position i frihandel är 1,7

Liberalerna bedöms som mycket för frihandel (1,7), där 0 är extremt för frihandel och 10 är extremt för protektionism, det vill säga att skydda svenska producenter från utländsk konkurrens genom exempelvis tullar (källa).

Liberalernas politik för frihandel

 • Sverige ska välkomna arbetskraftsinvandring.
 • Fördjupat samarbete inom EU.
 • Sverige ska inför euro som valuta.
 • Fler frihandelsavtal mellan EU och andra länder inklusive USA.
 • Stärka Världshandelsorganisationen (WTO).

Ideologi enligt partiets partiprogram

Liberalerna har ett partiprogram. I partiprogrammet beskriver partiet själva sin politiska ideologi. Liberalernas partiprogram är senast uppdaterat år 2017.

Så här beskriver partiet själva sin ideologi i detta partiprogram:

”Vi är Sveriges liberala parti. Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. /…/ Den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Målet är hennes frihet och livschanser. Varje människa är unik och ska oavsett bakgrund, begåvning eller styrka få många möjligheter att utvecklas.”

– Liberalernas partiprogram

Ideologi enligt Wikipedia

Enligt svenska Wikipedia är Liberalernas nutida politiska ideologi en blandning av dessa ideologier:

Liberalism

Socialliberalism

Liberalfeminism

Pro-europeisk

Väljarnas syn på partiet

Liberalerna står till höger i svensk politik enligt en majoritet av väljarna (76 procent). Väljarna tycker att L har bäst politik när det gäller skola. Detta visar SVT:s vallokalsundersökning från 2022 års val.

Vad partiet tycker om EU

Liberalerna är mycket för Sveriges integration i EU. Partiets officiella linje var ja i folkomröstningarna om EU och euron. L tillhör partigruppen Renew Europe i EU-parlamentet.

Liberalerna om EU

Partiledare

Liberalerna leds av en partiledare. Sedan 2022 är Liberalernas partiledare Johan Pehrson. Han är född 1968 i Örebro (Närke) och är utbildad jurist.

Johan Pehrson
Foto: Sveriges riksdag.

”[Vi vill] fokusera på att ge människor goda livschanser. /…/ För detta krävs att vi fokuserar på skola, integration, företagande och självklart klimat och miljö. Verklig frihet kräver personligt ansvar samt ordning och reda i samhället. ”

– Johan Pehrson, Liberalernas webbplats 2022

Liknande parti till vänster

Centerpartiet

Liberalerna är mest lika Centerpartiet ideologiskt till vänster på vänster–höger-skalan. Centerpartiet är ganska höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som social, decentralistisk och grön liberalism. Centerpartiets hjärtefråga är att stötta landsbygden.

Mer om Centerpartiets ideologi.

Liknande parti till höger

Moderaterna

Liberalerna är mest lika Moderaterna ideologiskt till höger på vänster–höger-skalan. Moderaterna är höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som liberalkonservatism. Moderaternas hjärtefråga är sänkt skatt.

Mer om Moderaternas ideologi


Annonser: