Liberalerna om EU

Europeiska flaggan, EU-flaggan

Här får du en begriplig förklaring om vad Liberalerna (L) tycker om EU, alltså Europeiska unionen. Både om Sveriges medlemskap i EU, införande av euro och Europaparlamentet.

Sammanfattning

  • Liberalerna bedöms som mycket för Sveriges integration i EU.
  • Partiets officiella linje var ja i folkomröstningarna om EU och euron.
  • Tillhör partigruppen Renew Europe.
  • Lite för att EU ger regionalt stöd till exempelvis jordbruk samt att EU kan styra över medlemsländernas ekonomi, utrikespolitik och invandringspolitik.
  • Mycket för den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och arbetskraft.

Partiets inställning till EU

Liberalerna bedöms som mycket för (6,9) Sveriges integration i EU enligt 2019 Chapel Hill expert survey, där 1 är mycket emot europeisk integration och 7 är mycket för europeisk integration. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i olika frågor (källa).

Om europeisk integration

Partierna tycker olika om hur relationen mellan Sverige och EU ska se ut samt hur EU ska utvecklas på sikt. Vissa partier vill att Sverige ska lämna EU helt, så som Storbritannien gjorde i och med Brexit. Andra partier vill att Sverige ska integreras mer med EU, exempelvis genom att införa valutan euro i Sverige. En del politiker vill även att EU ska bli en federation, alltså där fler politiska frågor i Sverige skulle beslutas på EU-nivå och verkställas av EU-myndigheter.

Position i EU-omröstningen

I folkomröstningen om EU-medlemskap år 1994 var Liberalernas officiella linje ja till att Sverige skulle gå med i Europeiska unionen.

Om EU-omröstningen

Den 13 november 1994 genomfördes en folkomröstning i Sverige om medlemskap i EU, alltså Europeiska unionen. Frågan var: ”Anser du att Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater?”. 52,3 procent röstade ja medan 46,8 procent röstade nej. Ja-sidan vann alltså den rådgivande folkomröstningen. Valdeltagandet var 83,3 procent av de som fick rösta i Sverige.

Position i euro-omröstningen

I folkomröstningen om euro år 2003 var Liberalernas officiella linje ja till att Sverige skulle införa euro som valuta istället för svenska kronor.

Om euro-omröstningen

Den 14 september 2003 genomfördes en folkomröstning i Sverige om medlemskap i euro, alltså EU:s gemensamma valuta. Frågan var: ”Anser du att Sverige skall införa euron som valuta?”. 42,0 procent röstade ja medan 55,9 procent röstade nej. Nej-sidan vann alltså den rådgivande folkomröstningen. Valdeltagandet var 82,6 procent av de som fick rösta i Sverige.

Partigrupp i Europaparlamentet

I Europaparlamentet tillhör Liberalerna partigruppen Renew Europe. På bilden är det den gula partigruppen, alltså den fjärde partigruppen från vänster.

Europaparlamentet 2021 med mörkröda partier till vänster och bruna partier till höger

I partigruppen finns Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party (ALDE-partiet) och European Democratic Party. I gruppen sitter ledamöter från bland annat franska Renaissance, spanska Citizens och tyska Free Democratic Party. Utöver Liberalerna sitter svenska Centerpartiet i partigruppen.

Synsätt i olika EU-frågor

Nedan ser du Liberalernas inställning i olika EU-frågor enligt 2019 Chapel Hill expert survey, där 1 är mycket emot och 7 är mycket för. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i olika frågor (källa).

Regionalt stöd

Liberalerna är lite för (4,8) att EU ger regionalt stöd för att öka den europeiska samhörigheten. Exempelvis riktade ekonomiska stöd till bland annat sämre utvecklade regioner, socialt utsatta och jordbruk.

Inre marknad

Liberalerna är mycket för (6,9) att EU underlättar för fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och arbetskraft inom unionen, den så kallade inre marknaden.

Utrikespolitik

Liberalerna är lite för (5,5) att EU kan styra utrikes- och säkerhetspolitiken i unionens länder.

Ekonomi

Liberalerna är lite för (4,8) att EU kan styra ekonomisk politik och budgetkrav i unionens länder.

Invandring

Liberalerna är lite för (5,3) att EU kan styra invandrings- och flyktingpolitken i unionens länder.

Partiets ideologi

Liberalerna är ganska höger enligt politiska experter. Liberalerna beskriver sig själva som Sveriges liberala parti. Partiets hjärtefråga är frihandel.

Mer om Liberalernas ideologi

Info om EU-valet

Den 9 juni 2024 är det val i Sverige till Europaparlamentet. Här på ideologi.se kan du läsa på om vad alla de svenska partierna tycker om EU, euron och unionens framtid.

Vår guide inför EU-valet