Annons:

Liberalerna om EU

Europeiska flaggan, EU-flaggan

Här får du en begriplig förklaring om vad Liberalerna (L) tycker om EU, alltså Europeiska unionen. Både om Sveriges medlemskap i EU, införande av euro och Europaparlamentet.

Sammanfattning

  • Libelalerna vill se ett federalt Europa.
  • Partiets toppkandidat i EU-valet är Karin Karlsbro.
  • Liberalerna bedöms som mycket för Sveriges integration i EU.
  • Partiets officiella linje var ja i folkomröstningarna om EU och euron.
  • Tillhör partigruppen Renew Europe.
  • Lite för att EU ger regionalt stöd till exempelvis jordbruk samt att EU kan styra över medlemsländernas ekonomi, utrikespolitik och invandringspolitik.
  • Mycket för den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och arbetskraft.

Partiet i EU-valet

Den 9 juni 2024 är det val i Sverige till Europaparlamentet.

Liberalerna har inte kommunicerat sina prioriterade frågor i EU-valet. På sin webbplats skriver Liberalerna att de är Sveriges europavänligaste parti. De menar att EU har stärkt demokratin i Europa. De vill fördjupa och utöka EU-samarbetet. Liberalerna har en långsiktig vision om ett federalt Europa.

Liberalernas toppkandidat är Karin Karlsbro. Hon är född 1970 i Drottningdal (Uppland) och är utbildad jurist.

Foto: Liberalerna.

”Vi behöver ett starkt EU för ett demokratiskt, jämställt och grönt Europa. Ett EU som håller ihop för att stoppa Putins krig och stötta Ukraina, som tar gemensamt ansvar för klimat, miljö och en hållbar, konkurrenskraftig ekonomi. Jag vill fortsätta arbeta varje dag för ett mer liberalt Europa.”

– Karin Karlsbro, Liberalernas webbplats

Är du intresserad av EU-valet? Här på ideologi.se kan du läsa på om vad alla de svenska partierna tycker om EU, euron och unionens framtid. Fler partier hittar du i vår valkompass.

Valkompass om EU-valet

Annons:

Partiets inställning till EU

Liberalerna bedöms som mycket för (6,9) Sveriges integration i EU enligt 2019 Chapel Hill expert survey, där 1 är mycket emot europeisk integration och 7 är mycket för europeisk integration. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i olika frågor (källa).

Om europeisk integration

Partierna tycker olika om hur relationen mellan Sverige och EU ska se ut samt hur EU ska utvecklas på sikt. Vissa partier vill att Sverige ska lämna EU helt, så som Storbritannien gjorde i och med Brexit. Andra partier vill att Sverige ska integreras mer med EU, exempelvis genom att införa valutan euro i Sverige. En del politiker vill även att EU ska bli en federation, alltså där fler politiska frågor i Sverige skulle beslutas på EU-nivå och verkställas av EU-myndigheter.

Position i EU-omröstningen

I folkomröstningen om EU-medlemskap år 1994 var Liberalernas officiella linje ja till att Sverige skulle gå med i Europeiska unionen.

Om EU-omröstningen

Den 13 november 1994 genomfördes en folkomröstning i Sverige om medlemskap i EU, alltså Europeiska unionen. Frågan var: ”Anser du att Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater?”. 52,3 procent röstade ja medan 46,8 procent röstade nej. Ja-sidan vann alltså den rådgivande folkomröstningen. Valdeltagandet var 83,3 procent av de som fick rösta i Sverige.

Position i euro-omröstningen

I folkomröstningen om euro år 2003 var Liberalernas officiella linje ja till att Sverige skulle införa euro som valuta istället för svenska kronor.

Om euro-omröstningen

Den 14 september 2003 genomfördes en folkomröstning i Sverige om medlemskap i euro, alltså EU:s gemensamma valuta. Frågan var: ”Anser du att Sverige skall införa euron som valuta?”. 42,0 procent röstade ja medan 55,9 procent röstade nej. Nej-sidan vann alltså den rådgivande folkomröstningen. Valdeltagandet var 82,6 procent av de som fick rösta i Sverige.

Partigrupp i Europaparlamentet

I Europaparlamentet tillhör Liberalerna partigruppen Renew Europe. På bilden är det den gula partigruppen, alltså den fjärde partigruppen från vänster.

Europaparlamentet 2021 med mörkröda partier till vänster och bruna partier till höger

I partigruppen finns Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party (ALDE-partiet) och European Democratic Party. I gruppen sitter ledamöter från bland annat franska Renaissance, spanska Citizens och tyska Free Democratic Party. Utöver Liberalerna sitter svenska Centerpartiet i partigruppen.

Synsätt i olika EU-frågor

Nedan ser du Liberalernas inställning i olika EU-frågor enligt 2019 Chapel Hill expert survey, där 1 är mycket emot och 7 är mycket för. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i olika frågor (källa).

Regionalt stöd

Liberalerna är lite för (4,8) att EU ger regionalt stöd för att öka den europeiska samhörigheten. Exempelvis riktade ekonomiska stöd till bland annat sämre utvecklade regioner, socialt utsatta och jordbruk.

Inre marknad

Liberalerna är mycket för (6,9) att EU underlättar för fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och arbetskraft inom unionen, den så kallade inre marknaden.

Utrikespolitik

Liberalerna är lite för (5,5) att EU kan styra utrikes- och säkerhetspolitiken i unionens länder.

Ekonomi

Liberalerna är lite för (4,8) att EU kan styra ekonomisk politik och budgetkrav i unionens länder.

Invandring

Liberalerna är lite för (5,3) att EU kan styra invandrings- och flyktingpolitken i unionens länder.

Kriget i Ukraina

Nedan ser du partiets inställning till kriget i Ukraina enligt undersökningen 2023 SPEED CHES – Ukraine, där 1 är mycket emot och 10 är mycket för. 2023 SPEED CHES – Ukraine är en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i frågor kopplat till Ukraina-kriget (källa).

Inställning till Ryssland

Liberalerna är extremt för (9,3) att inte samarbeta med den ryska regimen i Kreml.

Flyktingar från Ukraina

Liberalerna är mycket för (8,4) att tillåta ukrainska flyktingar att komma in i Sverige.

Vapen till Ukraina

Liberalerna är extremt för (9,4) att Sverige skickar vapen och militär utrustning för att stödja ukrainska armén.

Höga energikostnader

Liberalerna är för (7,0) att Sverige accepterar högre energikostnader på grund av sanktionerna mot Ryssland.

EU-medlemskap för Ukraina

Liberalerna är ganska för (6,6) ett ukrainskt medlemskap i Europeiska unionen.

Partiets ideologi

Liberalerna är ganska höger enligt politiska experter. Liberalerna beskriver sig själva som Sveriges liberala parti. Partiets hjärtefråga är frihandel.

Mer om Liberalernas ideologi


Annonser: