Annons:

Miljöpartiets ideologi

Miljöpartiets partisymbol

Här får du en begriplig förklaring av vad Miljöpartiet (MP) står för i viktiga samhällsfrågor. Genom att förstå partiernas synsätt har du lättare att välja ett parti som tycker som du.

Sammanfattning

 • Miljöpartiet är ganska vänster enligt politiska experter.
 • I ekonomiska frågor är Miljöpartiet ganska socialistiska.
 • I sociala frågor är Miljöpartiet mycket progressiva.
 • Miljöpartiets hjärtefråga är skydda miljön.
 • Partiet beskriver själva som en del av en global grön rörelse.
 • Wikipedia beskriver partiets ideologi som en blandning av grön ideologi, ekologism och feminism.
 • Väljarna tycker att MP står till vänster.
 • Miljöpartiet är lite för Sveriges integration i EU.
 • Partiet leds av språkröret Daniel Helldén.
 • Liknande parti till vänster är Vänsterpartiet.
 • Liknande parti till höger är Socialdemokraterna.
Annons:

Politisk position

Politiska partier brukar delas in till vänster eller till höger utifrån synsätt i ekonomiska och sociala frågor. Denna skala kallas för vänster–höger-skalan.

Miljöpartiets position

Miljöpartiets politiska position är 3,3

Miljöpartiet bedöms som ganska vänster (3,3) i 2019 Chapel Hill expert survey, där 0 är extremt vänster och 10 är extremt höger. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10 i olika frågor (källa).

Vad menas med vänster och höger i politiken?

Indelning i partier i vänster och höger har sitt ursprung i Frankrikes nationalförsamling för drygt 200 år sedan. Då satt de partier som ville förändra samhället till vänster om talmannen i nationalförsamlingen. Dessa partier ville öka jämlikheten mellan prästerna, adeln, borgarna och bönderna. Till höger om talmannen satt partier som ville bevara adelns förmåner.

Synsätt i ekonomiska frågor

Ekonomiska frågor handlar om hur samhällets ekonomi ska fungera. Både hur mycket vi ska betala i skatt och vad skattepengarna ska gå till. Det handlar också om företag och jobb.

Miljöpartiets position

Miljöpartiets position i ekonomiska frågor är 3,9

Miljöpartiet bedöms som ganska socialistiska (3,9), där 0 är extremt socialistisk och 10 är extremt marknadsliberal (källa).

Vad vill socialistiska partier?

Kvinna som hjälper en äldre man
 • att anställda arbetare ska få bättre villkor.
 • att samhällsviktiga funktioner som elnät, skolor och sjukhus bara ska ägas och drivas av myndigheter, regioner eller kommuner.
 • att bidragen till arbetslösa och sjuka ska bli högre.
 • att rika ska betala mer i skatt.

Synsätt i sociala frågor

Sociala frågor handlar om vilka rättigheter vi som medborgare ska ha, vår livsstil och vår säkerhet. Med säkerhet menas både landets yttre säkerhet (vårt försvar och militärt samarbete) och inre säkerhet (polis, domstolar och fängelser).

Miljöpartiets position

Moderaternas position i sociala frågor är 1,6

Miljöpartiet bedöms som mycket progressiva (1,6), där 0 är extremt progressiv och 10 är extremt konservativ (källa).

Vad vill progressiva partier?

 • att män och kvinnor har lika lön och delar på föräldraledigheten under småbarnsåren.
 • att homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner har särskilda rättigheter.
 • att Sverige ska ta emot flyktingar och invandrare.
 • att kriminella ska få stöd att ändra sitt beteende.

Partiets hjärtefråga

Miljöpartiet skiljer sig från andra partier när det gäller synen på att skydda miljön. Det finns en historisk förklaring till det. Miljöpartiet bildades år 1981 ur miljörörelsen och fredsrörelsen, bland annat som motståndare till kärnkraften.

Miljöpartiets position

Miljöpartiets position i miljö är 0,6

Miljöpartiet bedöms som extremt för att skydda miljön (0,6), där 0 är extremt för att skydda miljön på bekostnad av ekonomisk tillväxt och 10 är extremt för att skydda ekonomisk tillväxt på bekostnad av miljön (källa).

Miljöpartiets politik för klimathotet

 • Investeringar i förnybara energikällor.
 • Bidrag till laddboxar och solceller.
 • Förbjuda bensin- och dieselbilar.
 • Begränsa hur mycket skog som får huggas.
 • Begränsa hur mycket fisk som får tas upp.

Ideologi enligt partiets partiprogram

Miljöpartiet har ett partiprogram. I partiprogrammet beskriver partiet själva sin politiska ideologi. Miljöpartiets partiprogram är senast uppdaterat år 2013.

Så här beskriver partiet själva sin ideologi i detta partiprogram:

”Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda.”

– Miljöpartiets partiprogram

Ideologi enligt Wikipedia

Enligt svenska Wikipedia är Miljöpartiets nutida politiska ideologi en blandning av dessa ideologier:

Grön ideologi, ekologism

Feminism

Väljarnas syn på partiet

Miljöpartiet står till vänster i svensk politik enligt en majoritet av väljarna (86 procent). Väljarna tycker att MP har bäst politik när det gäller miljö och klimat. Detta visar SVT:s vallokalsundersökning från 2022 års val.

Vad partiet tycker om EU

Miljöpartiet är lite för Sveriges integration i EU. Partiets officiella linje var nej i folkomröstningarna om EU och euron. MP tillhör Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (G/EFA) i EU-parlamentet.

Miljöpartiet om EU

Språkrör

Miljöpartiet leds av två språkrör. Sedan 2023 är Daniel Helldén manligt språkrör. Han är född 1965 i Luleå (Norrbotten) och är utbildad statsvetare. Sedan 2024 är posten som kvinnligt språkrör inte tillsatt.

Foto: Sveriges riksdag.

”Jag har en vision om ett samhälle med helt fossilfria resor och transporter. Ett samhälle där det är lätt att ta sig fram till fots, på ­cykel och med kollektivtrafik.”

– Daniel Helldén på mp.se

Liknande parti till vänster

Vänsterpartiet

Miljöpartiet är mest lika Vänsterpartietideologiskt till vänster på vänster–höger-skalan.Vänsterpartiet är mycket vänster enligt politiska experter. Vänsterpartiet beskriver sig själva som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Partiets hjärtefråga är skattepengar till välfärden.

Mer om Vänsterpartiets ideologi.

Liknande parti till höger

Socialdemokraterna

Miljöpartiet är mest lika Socialdemokraterna ideologiskt till höger på vänster–höger-skalan.Socialdemokraterna är ganska vänster enligt politiska experter. Socialdemokraterna beskriver själva sin ideologi som demokratisk socialism. Partiets hjärtefråga är omfördelning av pengar från rika till fattiga.

Mer om Socialdemokraternas ideologi.


Annonser: