Annons:

Moderaternas ideologi

Moderaternas partisymbol

Här får du en begriplig förklaring av vad Moderaterna (M) står för i viktiga samhällsfrågor. Genom att förstå partiernas synsätt har du lättare att välja ett parti som tycker som du.

Sammanfattning

 • Moderaterna är höger enligt politiska experter.
 • I ekonomiska frågor är Moderaterna marknadsliberala.
 • I sociala frågor är Moderaterna lite konservativa.
 • Moderaternas hjärtefråga är sänkt skatt.
 • Partiet beskriver själva sin ideologi som liberalkonservatism.
 • Wikipedia beskriver partiets ideologi som en blandning av liberalkonservatism och marknadsliberalism.
 • Väljarna tycker att M står till höger.
 • Moderaterna är för Sveriges integration i EU.
 • Partiet leds av partiledaren Ulf Kristersson.
 • Liknande parti till vänster är Liberalerna.
 • Liknande parti till höger är Kristdemokraterna.
Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Politisk position

Politiska partier brukar delas in till vänster eller till höger utifrån synsätt i ekonomiska och sociala frågor. Denna skala kallas för vänster–höger-skalan.

Moderaternas position

Moderaternas politiska position är 7,7

Moderaterna bedöms som höger (7,7) i 2019 Chapel Hill expert survey, där 0 är extremt vänster och 10 är extremt höger. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10 i olika frågor (källa).

Vad menas med vänster och höger i politiken?

Indelning i partier i vänster och höger har sitt ursprung i Frankrikes nationalförsamling för drygt 200 år sedan. Då satt de partier som ville förändra samhället till vänster om talmannen i nationalförsamlingen. Dessa partier ville öka jämlikheten mellan prästerna, adeln, borgarna och bönderna. Till höger om talmannen satt partier som ville bevara adelns förmåner.

Synsätt i ekonomiska frågor

Ekonomiska frågor handlar om hur samhällets ekonomi ska fungera. Både hur mycket vi ska betala i skatt och vad skattepengarna ska gå till. Det handlar också om företag och jobb.

Moderaternas position

Moderaternas position i ekonomiska frågor är 7,7

Moderaterna bedöms som marknadsliberala (7,7), där 0 är extremt socialistisk och 10 är extremt marknadsliberal (källa).

Vad vill marknadsliberala partier?

Man som pratar i telefon
 • att det ska vara lönsamt för personer att starta och driva företag.
 • att samhällsviktiga funktioner som elnät, skolor och sjukhus ska ägas och drivas av företag i större utsträckning.
 • att skatten ska sänkas på arbete och kapital.
 • att bidragen till arbetslösa och sjuka ska vara lägre.

Synsätt i sociala frågor

Sociala frågor handlar om vilka rättigheter vi som medborgare ska ha, vår livsstil och vår säkerhet. Med säkerhet menas både landets yttre säkerhet (vårt försvar och militärt samarbete) och inre säkerhet (polis, domstolar och fängelser).

Moderaternas position

Moderaternas position i sociala frågor är 5,9

Moderaterna bedöms som lite konservativa (5,9), där 0 är extremt progressiv och 10 är extremt konservativ (källa).

Vad vill konservativa partier?

Mamma med två barn
 • att män och kvinnor själva får bestämma om karriär och föräldraledighet under småbarnsåren.
 • att homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner får anpassa sig till samma regler som heterosexuella.
 • att Sverige inte ska ta emot flyktingar och invandrare.
 • att kriminella ska få hårda straff.

Partiets hjärtefråga

Moderaterna skiljer sig från andra partier när det gäller synen på sänkt skatt. Det finns en historisk förklaring till det. Moderaterna bildades år 1904 som ett parti för att tillvarata företagsledarnas intressen.

Moderaternas position

Moderaternas position i skattefrågan är 8,4

Moderaterna bedöms som mycket för sänkt skatt (8,4), där 0 är extremt för skattepengar till välfärden istället för sänkt skatt och 10 är extremt för sänkt skatt istället för skattepengar till välfärden (källa).

Moderaternas politik för skatt och välfärd

 • Jobbskatteavdrag med tyngdpunkt på de med lägre inkomster.
 • Förhöjt jobbskatteavdrag för äldre.
 • Höjd brytpunkt på statlig inkomstskatt.
 • Pengar till regionerna för att korta vårdköerna.
 • Sänkta bidrag för arbetslösa och sjuka.

Ideologi enligt partiets idéprogram

Moderaterna har ett idéprogram. I idéprogrammet beskriver partiet själva sin politiska ideologi. Moderaternas senaste idéprogram är från år 2021 och har titeln Frihet och ansvar.

Så här beskriver partiet själva sin ideologi i detta idéprogram:

”Moderata Samlingspartiet verkar i en liberalkonservativ tradition som utgår från individens okränkbara värde och frihet, men också från de gemenskaper som ger våra liv innehåll och som utgör grunden för samhällets pluralism och stabilitet.”

– Moderaternas idéprogram Frihet och ansvar

Ideologi enligt Wikipedia

Enligt svenska Wikipedia är Moderaternas nutida politiska ideologi en blandning av dessa ideologier:

Liberalkonservatism

Marknadsliberalism, ekonomisk liberalism

Historiskt menar Wikipedia att Moderaterna varit påverkade av dessa ideologier:

 • konservatism

Väljarnas syn på partiet

Moderaterna står till höger i svensk politik enligt en majoritet av väljarna (86 procent). Väljarna tycker att M har bäst politik när det gäller skatter, svensk ekonom, din ekonomi, sysselsättning, energi, försvar samt lag och ordning. Detta visar SVT:s vallokalsundersökning från 2022 års val.

Vad partiet tycker om EU

Moderaterna är för Sveriges integration i EU. Partiets officiella linje var ja i folkomröstningarna om EU och euron. M tillhör partigruppen Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) i EU-parlamentet.

Moderaterna om EU

Partiledare

Moderaterna leds av en partiledare. Sedan 2017 är Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Han är född 1963 i Lund (Skåne) och är utbildad civilekonom.

Ulf Kristersson
Foto: Sveriges riksdag.

”Sverige behöver en ekonomisk politik för fler jobb och minskat bidragsberoende. Ett bidragstak och lägre skatt på låga inkomster som gör att det alltid lönar sig bättre att jobba än att leva på bidrag. Politik som uppmuntrar entreprenörer och växande företag. Bara så har vi råd med välfärden.”

– Ulf Kristersson, tal på Moderaternas Sverigemöte 2021

Liknande parti till vänster

Liberalerna

Moderaterna är mest lika Liberalerna ideologiskt till vänster på vänster–höger-skalan. Liberalerna är ganska höger enligt politiska experter. Liberalerna beskriver sig själva som Sveriges liberala parti. Partiets hjärtefråga är frihandel.

Mer om Liberalernas ideologi

Liknande parti till höger

Kristdemokraterna

Moderaterna är mest lika Kristdemokraterna ideologiskt till höger på vänster–höger-skalan. Kristdemokraterna är höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Kristdemokraternas hjärtefråga är kristendomens roll i politiken.

Mer om Kristdemokraterna ideologi


Annonser: