Annons:

Partier

Här på ideologi.se kan du läsa om vad de svenska riksdagspartierna står för. Det handlar både om deras övergripande ideologi och synsätt i olika sakfrågor.

Partierna presenteras nedan utifrån sin politiska position från vänster till höger.

Vad menas med vänster och höger i politiken?

Indelning i partier i vänster och höger har sitt ursprung i Frankrikes nationalförsamling för drygt 200 år sedan. Då satt de partier som ville förändra samhället till vänster om talmannen i nationalförsamlingen. Dessa partier ville öka jämlikheten mellan prästerna, adeln, borgarna och bönderna. Till höger om talmannen satt partier som ville bevara adelns förmåner.

Vänsterpartier

Partierna som står till vänster rent ideologiskt. Vänsterpolitik handlar om olika idéer som vill att alla människor ska ha det lika bra och att det inte ska finnas så stor skillnad i makt och pengar mellan människor. De som står på vänsterkanten tycker att det är viktigt att hjälpa dem i samhället som har det svårare och att minska orättvisor. Det handlar också om att vara kritisk mot hur samhället fungerar idag, speciellt när det gäller vem som äger gemensamma resurser, könsskillnader och miljöfrågor.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är mycket vänster enligt politiska experter. Vänsterpartiet beskriver sig själva som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Partiets hjärtefråga är skattepengar till välfärden.

Mer om Vänsterpartiets ideologi

Miljöpartiet

Miljöpartiet är ganska vänster enligt politiska experter. Miljöpartiet beskriver sig själva som en del av en global grön rörelse. Partiets hjärtefråga är att skydda miljön.

Mer om Miljöpartiets ideologi

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna är ganska vänster enligt politiska experter. Socialdemokraterna beskriver själva sin ideologi som demokratisk socialism. Partiets hjärtefråga är omfördelning av pengar från rika till fattiga.

Mer om Socialdemokraternas ideologi

Högerpartier

Partier som står till höger rent ideologiskt. Högerpolitik betonar stabilitet, äganderätt och traditionella institutioner som familjen och religionen. På det ekonomiska planet fokuserar högerpolitik på fria marknader och individuell frihet för att främja tillväxt och personligt ansvar. Ofta vill högerpartier stärka den nationella identiteten och fokusera på lag och ordning.

Centerpartiet

Centerpartiet är ganska höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som social, decentralistisk och grön liberalism. Centerpartiets hjärtefråga är att stötta landsbygden.

Mer om Centerpartiets ideologi

Liberalerna

Liberalerna är ganska höger enligt politiska experter. Liberalerna beskriver sig själva som Sveriges liberala parti. Partiets hjärtefråga är frihandel.

Mer om Liberalernas ideologi

Moderaterna

Moderaterna är höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som liberalkonservatism. Moderaternas hjärtefråga är sänkt skatt.

Mer om Moderaternas ideologi

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Kristdemokraternas hjärtefråga är kristendomens roll i politiken.

Mer om Kristdemokraternas ideologi

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är mycket höger enligt politiska experter. Partiet beskriver sig själva som ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. SD:s hjärtefråga är motståndet mot generösare regler för invandring.

Mer om Sverigedemokraternas ideologi

Annonser: