Politiska ideologier

Politiska ideologier är de idéer som politiska partier utgår ifrån när de utformar sin politik. De klassiska ideologierna är konservatism, liberalism och socialism.

Här kan du läsa om vilka partier som är påverkade av vilka politiska ideologier. Välj en ideologi för att se vilka partier som är påverkade av en viss ideologi. Denna del är under uppbyggnad, så fler ideologier kommer inom kort.

Konservativa ideologier

Konservativa ideologier handlar om att samhället ska bevaras och att det är fel med radikala förändringar, till exempel när det gäller familjelivet.

Konservatism

Kristdemokrati

Liberalkonservatism

Socialkonservatism

Värdekonservatism

Nationalkonservatism

Liberala ideologier

Liberala ideologier handlar om att öka den personliga friheten och minska statens kontroll över exempelvis företag.

Liberalism

Socialliberalism

Marknadsliberalism, ekonomisk liberalism

Nyliberalism

Socialistiska ideologier

Socialistiska ideologier handlar om att öka jämlikheten mellan rika och fattiga genom gemensamt ägande.

Socialdemokrati

Demokratisk socialism

Socialism

Kommunism

Feministiska ideologier

Feministiska ideologier handlar om att öka jämställdheten mellan kvinnor och män till exempel när det gäller yrkes- och familjeliv.

Feminism

Liberalfeminism

Radikalfeminism

Gröna ideologier

Gröna ideologier handlar om att värna miljön för planeten och kommande generationer.

Ekologism, grön ideologi

Ideologier om nationer

Det finns olika idéer om hur mycket länder ska bestämma själva och hur mycket som ska bestämmas i internationellt samarbete som den europeiska unionen.

Pro-europeisk

Euroskeptisicm

Nationalism