Annons:

Politiska ideologier

Politiska ideologier är de idéer som politiska partier utgår ifrån när de utformar sin politik. De klassiska ideologierna är konservatism, liberalism och socialism.

Ideologier i svensk politik

Här kan du läsa om vilka ideologier som påverkar den svenska politiken och vilka partier som är påverkade av vilken politisk ideologi. Välj den ideologi du vill läsa mer om nedan.

Konservativa ideologier

Konservativa ideologier handlar om att samhället ska bevaras och att det är fel med radikala förändringar, till exempel när det gäller familjelivet.

Konservatism

Liberalkonservatism

Nationalkonservatism

Socialkonservatism

Värdekonservatism

Liberala ideologier

Liberala ideologier handlar om att öka den personliga friheten och minska statens kontroll över exempelvis företag.

Liberalism

Marknadsliberalism, ekonomisk liberalism

Nyliberalism

Socialliberalism

Socialistiska ideologier

Socialistiska ideologier handlar om att öka jämlikheten mellan rika och fattiga genom gemensamt ägande.

Socialism

Demokratisk socialism

Kommunism

Socialdemokrati

Syndikalism

Feministiska ideologier

Feministiska ideologier handlar om att öka jämställdheten mellan kvinnor och män till exempel när det gäller yrkes- och familjeliv.

Feminism

Liberalfeminism

Marxistisk feminism

Radikalfeminism

Gröna ideologier

Gröna ideologier handlar om att värna miljön för planeten och kommande generationer.

Ekologism, grön ideologi

Djup ekologi

Religiösa ideologier

Ideologier där religion, delvis eller fullständigt, påverkar synen på samhället och politiken.

Kristdemokrati

Islamism

Nationalistiska ideologier

Nationalistiska ideologier värnar den egna nationen och att bevara den nationella kulturen.

Nationalism

Etnisk nationalism

Medborgerlig nationalism

Fascistiska ideologier

Auktoritär ultranationalism som förespråkar diktatur, förtryck av de som tänker annorlunda och hård social kontroll.

Fascism

Ekofascism

Nazism

Synen på Europasamarbete

Det finns olika idéer om hur mycket Sverige ska samarbeta med andra länder i Europa och hur den europeiska unionen (EU) ska utvecklas.

Euroskeptisicm

Pro-europeisk ideologi

Annonser: