Annons:

Demokratisk socialism

Lär dig mer om demokratisk socialism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av demokratisk socialism.

Vad är demokratisk socialism?

Demokratisk socialism är en vänsterpolitisk filosofi som stöder politisk demokrati och någon form av samhällsägd ekonomi, med särskild tonvikt på ekonomisk demokrati och arbetsplatsdemokrati.

Demokratiska socialister hävdar att kapitalism är oförenligt med värden som frihet, jämlikhet och solidaritet, och att dessa ideal endast kan uppnås genom förverkligandet av ett socialistiskt samhälle. Även om de flesta demokratiska socialister söker en gradvis övergång till socialism, kan demokratisk socialism stödja både revolutionär eller reformistisk politik för att etablera socialism. Demokratisk socialism populariserades av socialister som motsatte sig den återvändsgränd mot enpartistat i Sovjetunionen och andra länder under 1900-talet.

Medan socialism är ett långsiktigt mål för demokratiska socialister, är vissa moderna demokratiska socialister mer inriktade på att begränsa kapitalismens överskott och stöder progressiva reformer för att humanisera den i dagens samhälle. I kontrast tror andra demokratiska socialister att ekonomisk intervention och liknande politiska reformer som syftar till att hantera sociala ojämlikheter och undertrycka kapitalismens ekonomiska motsättningar bara skulle förvärra dem, vilket skulle leda dem att uppstå under en annan form. Dessa demokratiska socialister tror att de grundläggande problemen med kapitalismen är systemiska och kan endast lösas genom att ersätta kapitalistisk produktion med socialistisk produktion, genom att byta privat ägande mot kollektiv ägande av produktionsmedlen och utvidga demokratin till ekonomiska sfären i form av industriell demokrati.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Democratic socialism. https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_socialism

Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin demokratisk socialism:

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna är ganska vänster enligt politiska experter. Socialdemokraterna beskriver själva sin ideologi som demokratisk socialism. Partiets hjärtefråga är omfördelning av pengar från rika till fattiga.

Mer om Socialdemokraternas ideologi

Se även

Socialism

Kommunism

Socialdemokrati

Syndikalism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: