Demokratisk socialism

Lär dig mer om demokratisk socialism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin, exempel på politik och en viktig tänkare.

Demokratisk socialism i ett nötskal

Demokratisk socialism är en politisk ideologi som syftar till att skapa ett samhälle där ekonomiska och politiska beslut tas gemensamt av folket och att alla människor ska ha lika möjligheter och rättigheter. Demokratiska socialister tror på att det är möjligt att uppnå ett rättvist samhälle genom att kombinera demokrati och socialism.

Politik utifrån demokratisk socialism

Ett exempel på demokratisk socialism i vardagen i Sverige kan vara att regeringen samarbetar med arbetare och fackföreningar för att utforma och implementera arbetarskyddslagar och regleringar som skyddar arbetstagare och deras rättigheter på arbetsplatsen. Demokratisk socialism betonar att arbetare ska ha mer inflytande över besluten som påverkar deras arbetsliv, såsom löner, arbetsförhållanden och förmåner.

Ett annat exempel på demokratisk socialism kan vara att regeringen arbetar tillsammans med medborgare för att skapa och stödja kooperativ och andra demokratiska företagsmodeller som främjar ekonomisk demokrati och minskar ojämlikhet. I dessa företagsmodeller delar arbetarna på ägandet och kontrollen av företaget, vilket innebär att beslut fattas demokratiskt och vinster fördelas rättvist.

Viktig tänkare

En viktig tänkare inom demokratisk socialism är Karl Marx, som är känd för att ha formulerat teorin om kommunismen. Marx föddes i Tyskland på 1800-talet och var en filosof, ekonom och politisk teoretiker. Han menade att kapitalismen var en orättvis och ineffektiv ekonomisk modell, och att samhället skulle vara bättre om alla resurser delades lika.

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin demokratisk socialism:

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna är ganska vänster enligt politiska experter. Socialdemokraterna beskriver själva sin ideologi som demokratisk socialism. Partiets hjärtefråga är omfördelning av pengar från rika till fattiga.

Mer om Socialdemokraternas ideologi

Se även

Socialdemokrati

Socialism

Kommunism

Fler politiska ideologier