Annons:

Ekofascism

Lär dig mer om ekofascism – en politisk ideologi. Läs en lättläst sammanfattning om vad ideologin går ut på och om svenska partier är påverkade av ekofascism.

Vad är ekofascism?

Ekofascism är ett begrepp som används för att beskriva individer och grupper som kombinerar miljörörelsen med fascism. Dessa individer och grupper syntetiserar radikal högerpolitik med miljörörelsen och argumenterar oftast för att överbefolkning utgör det främsta hotet mot miljön och att den enda lösningen är att helt stoppa invandring eller, i de mest extrema fallen, folkmord mot minoritetsgrupper och etniciteter. Många högerextrema politiska partier har inkluderat gröna politik i sina program.

Ekofascister tror ofta att det finns en symbiotisk relation mellan en nationell grupp och dess hemland. De skyller ofta den globala södern för ekologiska problem, och deras föreslagna lösningar innebär ofta extrema åtgärder för befolkningskontroll baserat på rasliga kategoriseringar, och de förespråkar att dagens samhälle ska kollapsa snabbt för att ersättas av fascistiska samhällen. Denna senare övertygelse åtföljs ofta av stöd för terroristhandlingar.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Ecofascism. https://en.wikipedia.org/wiki/Ecofascism

Annons:

Riksdagspartier

Det finns inga ekofascistiska partier i Sveriges riksdag enligt Wikipedia.

Se även

Fascism

Nazism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: