Annons:

Ekologism, grön ideologi

Lär dig mer om ekologism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av ekologism, eller grön ideologi som den också kallas.

Vad är ekologism?

Ekologism, eller grön ideologi, är en politisk ideologi som syftar till att främja ett ekologiskt hållbart samhälle. Den började ta form i västvärlden på 1970-talet. Anhängare av grön politik delar många idéer med miljöskyddsgrupper, feministrörelsen och fredsgrupper.

Grön ekonomi fokuserar på vikten av biosfärens välmående för mänskligt välbefinnande. Följaktligen misstror de flesta gröna konventionell kapitalism eftersom den tenderar att betona ekonomisk tillväxt samtidigt som den bortser från ekologisk hälsa. Full kostnad av ekonomisk tillväxt inkluderar ofta skador på biosfären, vilket är oacceptabelt enligt grön politik.

Grön ekonomi tar per definition ett längre perspektiv än konventionell ekonomi, eftersom en sådan försämring av livskvaliteten ofta är fördröjd. Enligt grön ekonomi bör den nuvarande generationen inte låna från framtida generationer.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Environmentalism. https://en.wikipedia.org/wiki/Environmentalism

Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Ordboksförklaring

Ekologism har funnits som ord i det svenska språket sedan 1994 enligt Svensk ordbok. Så här förklaras ordet ekologism:

Ideologi (eller tänkande) som kretsar kring ekologiska frågor och gärna gör dem till utgångs­punkt för ställnings­taganden i alla andra frågor.

– Svensk ordbok

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den gröna ideologin:

Centerpartiet

Centerpartiet är ganska höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som social, decentralistisk och grön liberalism. Centerpartiets hjärtefråga är att stötta landsbygden.

Mer om Centerpartiets ideologi

Miljöpartiet

Miljöpartiet är ganska vänster enligt politiska experter. Miljöpartiet beskriver sig själva som en del av en global grön rörelse. Partiets hjärtefråga är att skydda miljön.

Mer om Miljöpartiets ideologi

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är mycket vänster enligt politiska experter. Vänsterpartiet beskriver sig själva som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Partiets hjärtefråga är skattepengar till välfärden.

Mer om Vänsterpartiets ideologi

Se även

Djup ekologi

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: