Ekologism, grön ideologi

Lär dig mer om ekologism (grön ideologi) – en ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin, exempel på politik och en viktig tänkare.

Grön ideologi i ett nötskal

Grön ideologi handlar om att ta hand om miljön och bevara den för framtiden. Detta innebär att vi måste tänka på vår planet och vår natur när vi gör beslut om vårt samhälle och vår vardag. Till exempel, istället för att köra bil kan vi välja att cykla eller ta bussen för att minska vår påverkan på miljön.

Grön politik

Ett exempel på grön politik i vardagen i Sverige kan vara satsningar på förnybar energi, såsom sol- och vindkraft. Genom att ersätta fossila bränslen med förnybar energi kan vi minska vårt beroende av olja och kol, vilket minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.

Ett annat exempel på grön politik kan vara åtgärder för att minska matsvinnet. Detta kan göras genom att uppmuntra producenter och konsumenter att ta ansvar för att minska överproduktion och överkonsumtion, samt att främja återvinning och användning av överblivna matvaror.

Viktig tänkare

En viktig tänkare inom grön ideologi är Rachel Carson. Hon föddes 1907 och var en amerikansk biolog och författare. Hon är mest känd för sin bok ”Tyst vår” från 1962, där hon väckte uppmärksamhet om de skadliga effekterna av bekämpningsmedel på miljön och människors hälsa.

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den gröna ideologin:

Centerpartiet

Centerpartiet är ganska höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som social, decentralistisk och grön liberalism. Centerpartiets hjärtefråga är att stötta landsbygden.

Mer om Centerpartiets ideologi

Miljöpartiet

Miljöpartiet är ganska vänster enligt politiska experter. Miljöpartiet beskriver sig själva som en del av en global grön rörelse. Partiets hjärtefråga är att skydda miljön.

Mer om Miljöpartiets ideologi

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är mycket vänster enligt politiska experter. Vänsterpartiet beskriver sig själva som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Partiets hjärtefråga är skattepengar till välfärden.

Mer om Vänsterpartiets ideologi

Se även

Fler politiska ideologier