Annons:

Etnisk nationalism

Lär dig mer om etnisk nationalism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av etnisk nationalism.

Vad är etnisk nationalism?

Etnisk nationalism är en form av nationalism där nationen och nationaliteten definieras utifrån etnicitet. En etnicitet eller etnisk grupp är en grupp människor som identifierar sig med varandra på grund av uppfattade gemensamma egenskaper som skiljer dem från andra grupper. Dessa egenskaper kan inkludera en gemensam ursprungsnation, gemensamma förfäder, traditioner, språk, historia, samhälle, religion eller social behandling. Personer från andra etniciteter kan klassificeras som andra klassens medborgare enligt etnisk nationalism.

Den centrala politiska grundprincipen inom etnisk nationalism är att etniska grupper har rätt till självbestämmande. Denna rätt till självbestämmande kan leda till olika resultat, från krav på självstyrande administrativa områden inom ett redan etablerat samhälle, till en autonom enhet som är separat från det samhället, till inrättandet av etnisk federalism inom ett mångkulturellt samhälle, till att skapa en oberoende suverän stat som är skild från det ursprungliga samhället.

Det är vanligt att skilja på etnisk nationalism och medborgarnationalism.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Ethnic nationalism. https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_nationalism

Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Riksdagspartier

Det finns inga etniskt nationalistiska partier i Sveriges riksdag enligt Wikipedia.

Se även

Nationalism

Medborgerlig nationalism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: