Annons:

Euroskepticism

Lär dig mer om euroskepticism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av euroskeptisk ideologi.

Vad är euroskepticism?

Euroskepticism är en politisk ståndpunkt som innebär kritik av Europeiska unionen (EU) och europeisk integration. Det varierar från de som motsätter sig vissa av EU:s institutioner och politik, och söker reform till de som motsätter sig medlemskap i EU och ser EU som omöjlig att reformera.

Huvudorsakerna till euroskepticism har varit tron att integration underminerar nationell suveränitet och nationen som stat, att EU är elitistiskt och saknar demokratisk legitimitet och öppenhet, att det är alltför byråkratiskt och slösaktigt, att det uppmuntrar höga nivåer av invandring, eller uppfattningen att det är en nyliberal organisation som tjänar storföretagseliten på bekostnad av arbetarklassen, att det är ansvarigt för åtstramningspolitik och driver på privatisering.

Euroskepticism återfinns i grupper över hela det politiska spektrumet, både till vänster och höger, och återfinns ofta i populistiska partier. Även om de kritiserar EU av många av samma skäl, fokuserar vänsterpopulistiska euroskeptiker mer på ekonomiska frågor, som den europeiska skuldkrisen och frihandel, medan högerpopulistiska euroskeptiker fokuserar mer på nationalism och invandring, som den europeiska flyktingkrisen.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Euroscepticism. https://en.wikipedia.org/wiki/Euroscepticism

Annons:

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin euroskeptisim:

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är mycket höger enligt politiska experter. Partiet beskriver sig själva som ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Sverigedemokraternas hjärtefråga är motståndet mot invandring.

Mer om Sverigedemokraternas ideologi

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är mycket vänster enligt politiska experter. Vänsterpartiet beskriver sig själva som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Partiets hjärtefråga är skattepengar till välfärden.

Mer om Vänsterpartiets ideologi

Se även

EU-valet

Pro-europeisk ideologi

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: