Feminism

Lär dig mer om feminism – en ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin, exempel på politik och en viktig tänkare.

Feminism i ett nötskal

Feminism är en politisk och social rörelse som har som mål att uppnå jämställdhet mellan könen. Feminister kämpar för kvinnors rättigheter, inklusive rätten till rösträtt, tillgång till utbildning och yrken, samt rätten att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Feministisk politik

Ett exempel på feminism i vardagen i Sverige kan vara föräldraförsäkringen som ger föräldrar rätt till föräldrapenning vid föräldraledighet. Genom att föräldraförsäkringen är jämställd och delbar mellan föräldrarna, uppmuntras en mer jämställd föräldrafördelning, vilket i sin tur kan minska löneskillnader mellan könen.

Ett annat exempel på feminism i vardagen kan vara kampen mot sexuella trakasserier på arbetsplatser. Genom att lyfta fram frågan och arbeta för att skapa en trygg arbetsmiljö för alla oavsett kön, kan sexuella trakasserier motverkas. Detta kan exempelvis innebära att införa policyer mot sexuella trakasserier och att utbilda personalen i hur man kan förebygga och hantera situationer där sexuella trakasserier förekommer.

Viktig tänkare

En viktig feministisk tänkare är Simone de Beauvoir, en fransk filosof som levde under 1900-talet. Hon är mest känd för sin bok ”Det andra könet” från 1949, där hon argumenterade för att kvinnor har blivit betraktade som en mindervärdig ”andra” kategori i samhället och att det är denna inställning som måste ändras för att uppnå jämställdhet mellan könen.

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin feminism:

Miljöpartiet

Miljöpartiet är ganska vänster enligt politiska experter. Miljöpartiet beskriver sig själva som en del av en global grön rörelse. Partiets hjärtefråga är att skydda miljön.

Mer om Miljöpartiets ideologi

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna är ganska vänster enligt politiska experter. Socialdemokraterna beskriver själva sin ideologi som demokratisk socialism. Partiets hjärtefråga är omfördelning av pengar från rika till fattiga.

Mer om Socialdemokraternas ideologi

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är mycket vänster enligt politiska experter. Vänsterpartiet beskriver sig själva som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Partiets hjärtefråga är skattepengar till välfärden.

Mer om Vänsterpartiets ideologi

Se även

Liberalfeminism

Radikalfeminism

Fler politiska ideologier