Annons:

Feminism

Lär dig mer om feminism. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av feminism.

Vad är feminism?

Feminism är en samling av samhällspolitiska rörelser och idéer som syftar till att definiera och upprätta politisk, ekonomisk, personlig och social jämställdhet mellan könen. Feminism hävdar att samhällen prioriterar det manliga perspektivet och att kvinnor behandlas orättvist i dessa samhällen. Ansträngningar för att ändra detta inkluderar att bekämpa könsstereotyper och förbättra utbildnings-, yrkes- och mellanmänskliga möjligheter och utfall för kvinnor.

Ursprungligen från sent 1700-talet i Europa har feministiska rörelser kampanjat och fortsätter att kampanja för kvinnors rättigheter, inklusive rätten att rösta, kandidera till offentliga ämbeten, arbeta, tjäna lika lön, äga egendom, få utbildning, ingå i avtal, ha lika rättigheter inom äktenskapet och föräldraledighet.

Feminister har också arbetat för att säkerställa tillgång till preventivmedel, lagliga aborter och social integration, samt skydda kvinnor och flickor mot sexuella övergrepp, sexuella trakasserier och våld i hemmet. Förändringar i kvinnors klädnormer och accepterade fysiska aktiviteter har också varit en del av feministiska rörelser.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Feminism. https://en.wikipedia.org/wiki/Feminism

Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Ordboksförklaring

Feminism har funnits som ord i det svenska språket sedan 1896 enligt Svensk ordbok. Så här förklaras ordet feminism:

(Åsikts)riktning som strävar efter att förbättra kvinnans ställning i sam­hället och upp­nå jäm­ställdhet mellan könen; vanligen i organiserad form.

– Svensk ordbok

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin feminism:

Miljöpartiet

Miljöpartiet är ganska vänster enligt politiska experter. Miljöpartiet beskriver sig själva som en del av en global grön rörelse. Partiets hjärtefråga är att skydda miljön.

Mer om Miljöpartiets ideologi

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna är ganska vänster enligt politiska experter. Socialdemokraterna beskriver själva sin ideologi som demokratisk socialism. Partiets hjärtefråga är omfördelning av pengar från rika till fattiga.

Mer om Socialdemokraternas ideologi

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är mycket vänster enligt politiska experter. Vänsterpartiet beskriver sig själva som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Partiets hjärtefråga är skattepengar till välfärden.

Mer om Vänsterpartiets ideologi

Se även

Liberalfeminism

Marxistisk feminism

Radikalfeminism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: