Annons:

Islamism

Lär dig mer om islamism – en politisk ideologi. Läs en lättläst sammanfattning om vad ideologin går ut på och om svenska partier är påverkade av islamismen.

Vad är islamism?

Islamism, eller politisk islam, är ideologi som bygger på islam. De som förespråkar islamism är hängivna att förverkliga sin ideologiska tolkning av islam inom ramen för staten eller samhället. De flesta av dem är knutna till islamiska institutioner eller islamiska gräsrotsrörelser.

Vissa islamister förespråkar reformer för att återislamisera samhället genom gräsrotsrörelser och politisk aktivism. Andra islamister förespråkar revolution för att islamisera samhället genom en stark statsmakt. Islamister betonar införandet av sharia (islamisk lag), enhet mellan islamiska stater och att avvisa västerländska idéer och traditioner.

Islamism är inte en enad rörelse och tar olika former samt omfattar ett brett spektrum. Från parlamentariska partier, som Muslimska brödraskapet i Egypten, till militanta rörelse som Islamiska staten i Irak och Syrien.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Islamism. https://en.wikipedia.org/wiki/Islamism

Annons:

Ordboksförklaring

Islamism har funnits som ord i det svenska språket sedan 1992 enligt Svensk ordbok. Så här förklaras ordet islamism:

(Militant) rörelse som strävar att ge islam större in­flytande till exempel in­om politiken.

– Svensk ordbok

Riksdagspartier

Det finns inga islamistiska partier i Sveriges riksdag enligt Wikipedia.

Se även

Kristdemokrati

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: