Annons:

Kommunism

Lär dig mer om kommunism – en politisk ideologi. Läs en lättläst sammanfattning om vad ideologin går ut på och om svenska partier är påverkade av kommunism.

Vad är kommunism?

Kommunism är en vänsterideologi inom den socialistiska rörelsen. Målet är att skapa ett kommunistiskt samhälle, en ekonomisk och social ordning som bygger på gemensam ägande av produktionsmedel, distribution och utbyte av varor, där produkter tilldelas alla i samhället baserat på behov. Ett kommunistiskt samhälle skulle innebära frånvaron av privat egendom och sociala klasser samt slutligen frånvaron av pengar och staten (eller nationen).

Kommunism i sin moderna form uppstod ur den socialistiska rörelsen i 1800-talets Europa, som skyllde kapitalismen för de urbana fabriksarbetarnas misär. Under 1900-talet kom flera regeringar som officiellt förespråkade marxism-leninism och dess varianter till makten, först i Sovjetunionen med den ryska revolutionen 1917 och sedan i delar av Östeuropa, Asien och några andra regioner efter andra världskriget.

Under större delen av 1900-talet levde cirka en tredjedel av världens befolkning under kommunistiska regeringar. Dessa regeringar kännetecknades av enpartistyre genom ett kommunistparti, avvisande av privat egendom och kapitalism, statlig kontroll av ekonomisk verksamhet och massmedia, begränsningar av religionsfriheten samt undertryckande av opposition och avvikande åsikter. Det är belagt att det begicks folkmord i flera kommunistiska regimer, exempelvis i Sovjetunionen under Josef Stalin. Med Sovjetunionens upplösning 1991, tog flera tidigare kommunistiska regeringar avstånd från eller avskaffade kommunistiskt styre helt och hållet.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Communism. https://en.wikipedia.org/wiki/Communism

Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Ordboksförklaring

Kommunism har funnits som ord i det svenska språket sedan 1842 enligt Svensk ordbok. Så här förklaras ordet kommunism:

En revolutionär politisk ideologi som före­språkar (och förut­säger) ett klass­löst sam­hälle och gemensamt ägande av produktions­medlen.

– Svensk ordbok

Riksdagspartier

Det finns inga kommunistiska partier i Sveriges riksdag enligt Wikipedia.

Se även

Socialism

Demokratisk socialism

Socialdemokrati

Syndikalism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: