Kommunism

Lär dig mer om kommunism – en politisk ideologi. Läs om ideologin, exempel på politik och en viktig tänkare.

Kommunism i ett nötskal

Kommunism är en politisk ideologi som grundar sig i idén om ett jämlikt samhälle där alla delar på resurserna och arbetar tillsammans för att upprätthålla samhällets funktioner. Kommunismens ideologi har historiskt visat sig ha negativa konsekvenser för samhället. Kommunismens politik kan leda till bristande innovation och ekonomisk tillväxt, samt till förtryckande regimer som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Kommunistisk politik

Att tänka sig ett samhälle som är starkt präglat av kommunism kan vara svårt för oss som bor i länder med en kapitalistisk marknadsekonomi. Men om vi tar exempel på hur kommunismens idéer har omsatts i praktiken i historiska fall kan vi se både positiva och negativa konsekvenser.

Ett exempel på en situation där kommunismens ideologi har präglat politiken negativt är under Josef Stalins styre i Sovjetunionen. Stalin ansåg att den bästa vägen mot kommunism var genom att industrialisera landet snabbt, vilket ledde till tvångskollektivisering av jordbruket och massdeporteringar av miljontals människor till arbetsläger. Detta ledde till en stor svältkatastrof som beräknas ha kostat livet för över 5 miljoner människor.

Ett annat exempel på negativa konsekvenser av kommunismens politik kan ses i Kina under Mao Zedongs styre. Mao ansåg att den bästa vägen mot kommunism var att utrota de borgerliga elementen i samhället genom en kulturrevolution. Denna politik ledde till att miljoner människor blev förföljda, torterade och dödade av Maoistiska styrkor.

Även om kommunismens idéer om jämlikhet och kollektivt ägande av produktionsmedlen kan vara lockande, har historiska exempel visat att kommunismens politik kan leda till brutala och förtryckande regimer. Vissa kritiker menar att kommunismens idéer om kollektivt ägande av produktionsmedlen och avskaffande av privat ägande av egendom leder till en brist på innovation och ekonomisk tillväxt.

Viktig tänkare

En viktig tänkare inom kommunismen är Karl Marx, som var en tysk filosof och ekonom. Marx ansåg att kapitalismen, där vinsten går till en liten grupp av ägare, är en orättvis ekonomisk modell som leder till ojämlikhet och exploatering av arbetare. Han menade att arbetarna skulle ta över produktionsmedlen och skapa ett samhälle där alla delade på resurserna och alla hade samma chanser.

Riksdagspartier

Det finns inget parti bland de svenska riksdagspartierna som är starkt präglat av kommunismen idag.

Se även

Socialdemokrati

Demokratisk socialism

Socialism

Fler politiska ideologier