Annons:

Konservatism

Lär dig mer om konservatism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av konservatism.

Annons:

Vad är konservatism?

Konservatism är en kulturell, social och politisk filosofi som syftar till att främja och bevara traditionella institutioner, sedvänjor och värderingar. De centrala principerna inom konservatism varierar beroende på kulturen och civilisationen där den förekommer. I västerländsk kultur, beroende på det specifika landet, strävar konservativa efter att främja olika sociala institutioner som den kärnfamilj, organiserad religion, militären, äganderätter och monarkin. Konservativa tenderar att förespråka institutioner och praxis som garanterar social ordning och som har utvecklats över tid.

Edmund Burke, en politiker från 1700-talet som motsatte sig den franska revolutionen men stödde den amerikanska revolutionen, krediteras som en av huvudteoretikerna inom konservatismen på 1790-talet. Den första dokumenterade användningen av termen i en politisk kontext uppstod år 1818 med François-René de Chateaubriand under perioden med Bourbonåterställningen, som syftade till att återgå till politiken före den franska revolutionen.

Konservativt tänkande har varierat betydligt när det har anpassat sig till befintliga traditioner och nationella kulturer. Därför kan konservativa från olika delar av världen – var och en som upprätthåller sina respektive traditioner – ha oenigheter om en rad olika frågor. Historiskt sett associerat med högerpolitik har termen använts för att beskriva en bred uppsättning åsikter.

Konservatism kan vara:

  • mer libertarian eller mer auktoritär,
  • mer populistisk eller mer elitistisk,
  • mer progressiv eller mer reaktionär,
  • mer moderat eller mer extrem.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Conservatism. https://en.wikipedia.org/wiki/Conservatism

Ordboksförklaring

Konservatism har funnits som ord i det svenska språket sedan 1847 enligt Svensk ordbok. Så här förklaras ordet konservatism:

En politisk åskådning som motsätter sig (större) samhälls­förändringar och betonar vikten av kontinuitet i sam­hällets ut­veckling.

– Svensk ordbok

Riksdagspartier

Det finns inga rent konservativa partier i Sveriges riksdag enligt Wikipedia.

Se även

Liberalkonservatism

Nationalkonservatism

Socialkonservatism

Värdekonservatism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annons: