Annons:

Liberalfeminism

Lär dig mer om liberalfeminism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av liberalfeminism.

Vad är liberalfeminism?

Liberalfeminism är en huvudgren av feminism som fokuserar på att uppnå jämställdhet mellan könen genom politiska och lagliga reformer inom ramen för liberal demokrati och med ett perspektiv grundat på mänskliga rättigheter. Den betraktas ofta som kulturellt progressiv och ekonomiskt center-höger till center-vänster.

Som den äldsta av de ”Stora tre” skolorna inom feministiskt tänkande har liberal feminism sina rötter i första vågens feminism från 1800-talet, som strävade efter att kvinnor skulle erkännas som lika medborgare och särskilt fokuserade på kvinnlig rösträtt och tillgång till utbildning, vilket var förknippat med 1800-talets liberalism och progressivism.

Liberal feminism lägger stor vikt vid den offentliga sfären, särskilt lagar, politiska institutioner, utbildning och arbetsliv, och anser att förnekandet av lika lagliga och politiska rättigheter utgör det främsta hindret för jämställdhet. Därför har liberala feminister arbetat för att föra kvinnor in i den politiska huvudströmmen. Liberal feminism är inkluderande och samhällsmässigt progressivt och stöder generellt existerande maktsystem i liberala demokratier samt förknippas med centrism och reformism.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Liberal feminism. https://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_feminism

Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin liberalfeminism:

Centerpartiet

Centerpartiet är ganska höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som social, decentralistisk och grön liberalism. Centerpartiets hjärtefråga är att stötta landsbygden.

Mer om Centerpartiets ideologi

Liberalerna

Liberalerna är ganska höger enligt politiska experter. Liberalerna beskriver sig själva som Sveriges liberala parti. Partiets hjärtefråga är frihandel.

Mer om Liberalernas ideologi

Se även

Feminism

Marxistisk feminism

Radikalfeminism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: