Annons:

Liberalism

Lär dig mer om liberalism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av liberalism.

Vad är liberalism?

Liberalism är en politisk och moralisk filosofi som bygger på individens rättigheter, frihet, samtycke från de styrda, politisk jämlikhet, rätten till privat egendom och likhet inför lagen. Liberaler har olika åsikter beroende på deras förståelse av dessa principer, men de stöder generellt sett privat egendom, marknadsekonomi, individuella rättigheter (inklusive medborgerliga rättigheter och mänskliga rättigheter), liberal demokrati, sekularism, rättsstaten, ekonomisk och politisk frihet, yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet och religionsfrihet, konstitutionell regering och rätten till privatliv. Liberalism anses ofta vara den dominerande ideologin i modern historia.

Liberalism blev en tydlig rörelse under Upplysningstiden och blev populär bland västerländska filosofer och ekonomer. Liberalismen strävade efter att ersätta normer som ärftlig privilegier, statsreligion, enväldig monarki, kungarnas gudomliga rätt och traditionell konservatism med representativ demokrati, rättsstat och likhet inför lagen. Liberaler avskaffade också merkantilistiska politik, kungliga monopol och andra handelshinder och istället främjade fri handel och marknadisering.

Filosofen John Locke tillskrivs ofta att ha grundat liberalismen som en särskild tradition baserad på sociala kontraktet, och argumenterade för att varje människa har en naturlig rätt till liv, frihet och egendom, och att regeringar inte får kränka dessa rättigheter. Under 1800-talet etablerades liberala regeringar i Europa och Sydamerika, och liberalismen var etablerad tillsammans med republikanismen i USA. På Viktorianska tiden i Storbritannien användes liberalismen för att kritisera den politiska etableringen och argumentera för vetenskap och förnuft till förmån för folket.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Liberalism. https://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism

Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Ordboksförklaring

Liberalism har funnits som ord i det svenska språket sedan 1821 enligt Svensk ordbok. Så här förklaras ordet liberalism:

En politisk åskådning som slår vakt om så­väl den en­skildes som den privata före­tagsamhetens frihet men än­då accepterar statliga in­grepp för att säkra med­borgarnas väl­färd.

– Svensk ordbok

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin liberalism:

Centerpartiet

Centerpartiet är ganska höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som social, decentralistisk och grön liberalism. Centerpartiets hjärtefråga är att stötta landsbygden.

Mer om Centerpartiets ideologi

Liberalerna

Liberalerna är ganska höger enligt politiska experter. Liberalerna beskriver sig själva som Sveriges liberala parti. Partiets hjärtefråga är frihandel.

Mer om Liberalernas ideologi

Se även

Socialliberalism

Marknadsliberalism, ekonomisk liberalism

Nyliberalism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: