Annons:

Liberalkonservatism

Lär dig mer om liberalkonservatism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av liberalkonservatism.

Vad är liberalkonservatism?

Liberalkonservatism är en politisk ideologi som kombinerar konservativa politiska åsikter med liberala ståndpunkter, särskilt när det gäller ekonomiska frågor men även sociala och etiska frågor. Det representerar en form av politisk konservatism som starkt påverkats av liberalism.

Den här ideologin omfattar den klassiska liberala synen på minimal statlig intervention i ekonomin, enligt vilken individer ska vara fria att delta på marknaden och skapa välstånd utan regeringsingripande. Samtidigt anser liberala konservativa att individer inte kan lita helt och hållet på att agera ansvarsfullt inom andra områden av livet. Därför anser de att en stark stat är nödvändig för att säkerställa lag och ordning och att sociala institutioner behövs för att fostra en känsla av plikt och ansvar gentemot nationen. Liberala konservativa stöder även medborgerliga friheter tillsammans med vissa socialt konservativa ståndpunkter. De är oeniga om sociala frågor, där vissa är socialt konservativa och andra socialt liberala, även om alla liberala konservativa i stort sett stöder rättsstatsprincipen när det gäller medborgerliga rättigheter, social jämlikhet och miljön. Detta likställs med skapandet av ett sammanhållet och tolerant samhälle med ökad individuell ansvarskänsla och mindre ojämlikhet.

Liberal konservatism delar de klassiska liberala principerna om åtagande för individualism, tro på negativ frihet, en lätt reglerad fri marknad och en minimal rättsstat. Många har hävdat att många konservativa strömmar på 1980-talet, som exempelvis Thatcherism, i allt utom namnet var återupplivade klassiska liberaler. Emellertid, i motsats till klassisk liberalism, finns det en starkare social agenda och stöd för en större grad av statlig intervention, särskilt inom vissa områden av samhällslivet som liberala konservativa anser inte bör vara föremål för marknadskrafterna. Speciellt när det gäller familjen, sexualitet, hälsa och utbildning, bör dessa områden alltid vara reglerade med jämna mellanrum eller åtminstone skyddas minimalt av staten.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Liberal conservatism. https://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_conservatism

Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin liberalkonservatism:

Moderaterna

Moderaterna är höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som liberalkonservatism. Moderaternas hjärtefråga är sänkt skatt.

Mer om Moderaternas ideologi

Se även

Konservatism

Nationalkonservatism

Socialkonservatism

Värdekonservatism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: