Annons:

Marknadsliberalism, ekonomisk liberalism

Lär dig mer om marknadsliberalism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av marknadsliberalism.

Vad är marknadsliberalism?

Marknadsliberalism, eller ekonomisk liberalism, är en politisk och ekonomisk ideologi som stöder en marknadsekonomi baserad på individualism och privat ägande av produktionsmedel. Adam Smith betraktas som en av de främsta författarna inom marknadsliberalism, och hans skrifter anses vanligtvis representera den ekonomiska uttrycket för 1800-talets liberalism fram till den Stora Depressionen och uppgången av Keynesianismen på 1900-talet. Historiskt sett uppstod ekonomisk liberalism som ett svar på feodalism och merkantilism.

Ekonomisk liberalism är förknippad med marknader och privat ägande av kapitaltillgångar. Ekonomiska liberaler tenderar att motsätta sig statlig intervention och protektionism på marknadsekonomin när det hämmar fri handel och konkurrens, men de stöder statlig intervention när det skyddar egendomsrättigheter, öppnar nya marknader eller finansierar marknadstillväxt och löser marknadsmisslyckanden. En ekonomi som styrs enligt dessa principer kan beskrivas som en liberal ekonomi eller som verkar enligt liberal kapitalism. Ekonomiska liberaler följer vanligtvis en politisk och ekonomisk filosofi som förespråkar en restriktiv finanspolitik och en balanserad budget genom åtgärder som låga skatter, minskade statliga utgifter och minskad statsskuld. Frihandel, avreglering, skattesänkningar, privatisering, flexibilitet på arbetsmarknaden och motstånd mot fackföreningar är också vanliga ståndpunkter.

Ekonomisk liberalism kan kontrasteras med protektionism på grund av dess stöd för frihandel och en öppen ekonomi, och anses vara emot planekonomier och icke-kapitalistiska ekonomiska ordningar som socialism. Som sådan är ekonomisk liberalism idag förknippad med klassisk liberalism, nyliberalism, högerlibertarianism och vissa skolor inom konservatism som liberal konservatism och finansiell konservatism. Ekonomisk liberalism följer samma filosofiska tillvägagångssätt som klassisk liberalism och finansiell konservatism.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Economic liberalism. https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_liberalism

Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin marknadsliberalism:

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Kristdemokraternas hjärtefråga är kristendomens roll i politiken.

Mer om Kristdemokraternas ideologi

Moderaterna

Moderaterna är höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som liberalkonservatism. Moderaternas hjärtefråga är sänkt skatt.

Mer om Moderaternas ideologi

Se även

Liberalism

Socialliberalism

Nyliberalism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: