Marknadsliberalism, ekonomisk liberalism

Lär dig mer om marknadsliberalism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin, exempel på politik och en viktig tänkare.

Marknadsliberalism i ett nötskal

Marknadsliberalism är en politisk ideologi som betonar frihet och individens självbestämmande. Ideologin förespråkar en minimal stat, där marknaden styr och ställer krav på ett fritt företagande, där företag själva får bestämma över sin verksamhet utan statlig inblandning.

Marknadsliberal politik

Ett exempel på marknadsliberalism i vardagen kan vara hur val av mobiltelefonoperatör eller elbolag i Sverige fungerar. Istället för att staten reglerar och styr utbudet av mobiltelefonoperatörer eller elbolag på marknaden, tillåts de olika företagen att konkurrera fritt med varandra på marknaden. Detta leder till att konsumenterna har möjlighet att välja mellan olika operatörer och prispaket, vilket i sin tur tvingar företagen att erbjuda bättre kvalitet och service för att behålla sina kunder.

En annan illustration av marknadsliberalism kan vara att låta privata aktörer ta över driften av skolor och sjukhus. Detta innebär att istället för att regeringen äger och driver dessa institutioner, så kan privata företag erbjuda tjänsterna. Företagen kommer att sträva efter att erbjuda hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris för att behålla sina kunder, vilket i sin tur kan öka effektiviteten och kvaliteten på tjänsterna som erbjuds.

Viktiga tänkare

En viktig tänkare inom marknadsliberalismen är Adam Smith, en skotsk filosof och nationalekonom som levde på 1700-talet. Smiths viktigaste idé var att ekonomin bör styras av marknadskrafterna och att människan agerar egoistiskt och rationellt. Han menade att marknaden skulle skapa välstånd och effektivitet genom konkurrens.

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin marknadsliberalism:

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Kristdemokraternas hjärtefråga är kristendomens roll i politiken.

Mer om Kristdemokraternas ideologi

Moderaterna

Moderaterna är höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som liberalkonservatism. Moderaternas hjärtefråga är sänkt skatt.

Mer om Moderaternas ideologi

Se även

Liberalism

Socialliberalism

Nyliberalism

Fler politiska ideologier