Annons:

Marxistisk feminism

Lär dig mer om marxistisk feminism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av marxistisk feminism.

Vad är marxistisk feminism?

Marxistisk feminism är en huvudgren inom feminismen som inkluderar och utvecklar marxistisk teori. Marxistisk feminism analyserar de sätt på vilka kvinnor utnyttjas genom kapitalism och individuell ägande av privat egendom.

Enligt marxistiska feminister kan kvinnors befrielse endast uppnås genom att avveckla de kapitalistiska systemen där de hävdar att mycket av kvinnors arbete inte kompenseras. Marxistiska feminister utvidgar den traditionella marxistiska analysen genom att tillämpa den på obetalt hushållsarbete och sexuella relationer.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Marxist feminism. https://en.wikipedia.org/wiki/Marxist_feminism

Annons:

Riksdagspartier

Det finns inget parti bland de svenska riksdagspartierna som är starkt präglat av den marxistiska feminismen idag.

Se även

Feminism

Liberalfeminism

Radikalfeminism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: