Annons:

Medborgerlig nationalism

Lär dig mer om nedborgerlig nationalism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av medborgerlig nationalism.

Vad är medborgerlig nationalism?

Medborgerlig nationalism är en form av nationalism som följer traditionella liberala värden som frihet, tolerans, jämlikhet, individuella rättigheter och inte grundas på etnicitet. Medborgarnationalister försvarar ofta värdet av nationalidentitet genom att säga att individer behöver det som en delad aspekt av sin identitet för att leva meningsfulla och autonoma liv och att demokratiska stater behöver en nationalidentitet för att fungera korrekt.

Medborgarnationalitet är en politisk identitet som bygger på gemensamt medborgarskap inom staten. Således definierar en ”medborgarnation” sig själv inte utifrån kultur, utan utifrån politiska institutioner och liberala principer som dess medborgare förbinder sig att följa. Medlemskap i den medborgarnationen är öppet för varje medborgare genom medborgarskap, oavsett kultur eller etnicitet. De som delar dessa värden betraktas som medlemmar av nationen.

Det är vanligt att skilja på medborgarnationalism och etnisk nationalism.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Civic nationalism. https://en.wikipedia.org/wiki/Civic_nationalism

Annons:

Riksdagspartier

Det finns inga medborgerligt nationalistiska partier i Sveriges riksdag enligt Wikipedia.

Se även

Nationalism

Etnisk nationalism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: