Annons:

Nationalism

Lär dig mer om nationalism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av nationalism.

Vad är nationalism?

Nationalism är en idé och rörelse som hävdar att nationen bör vara identisk med staten. Som en rörelse tenderar den att främja intressen för en särskild nation, särskilt med målet att erhålla och behålla nationens suveränitet (självstyre) över dess uppfattade hemland för att skapa en nationalstat.

Nationalism hävdar att varje nation bör styra sig själv, fritt från yttre inblandning (självbestämmande), att en nation utgör en naturlig och idealisk grund för en politisk enhet, och att nationen är den enda rättmätiga källan till politisk makt. Dessutom syftar den till att bygga och upprätthålla en enda nationell identitet, baserad på en kombination av gemensamma sociala egenskaper som kultur, etnicitet, geografisk plats, språk, politik (eller regering), religion, traditioner och tro på en delad historia, och att främja nationell enhet eller solidaritet.

Nationalism syftar till att bevara och främja en nations traditionella kultur. Det finns olika definitioner av en ”nation”, vilket leder till olika typer av nationalism. De två huvudsakliga två formerna är etnisk nationalism och medborgerlig nationalism.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Nationalism. https://en.wikipedia.org/wiki/Nationalism

Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Ordboksförklaring

Nationalism har funnits som ord i det svenska språket sedan 1804 enligt Svensk ordbok. Så här förklaras ordet nationalism:

Åskådning som hävdar den egna nationens värde och intressen ofta fram­för andra nationers.

– Svensk ordbok

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin nationalism:

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är mycket höger enligt politiska experter. Partiet beskriver sig själva som ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Sverigedemokraternas hjärtefråga är motståndet mot invandring.

Mer om Sverigedemokraternas ideologi

Se även

Etnisk nationalism

Medborgerlig nationalism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: