Nationalism

Lär dig mer om nationalism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin, exempel på politik och en viktig tänkare.

Nationalism i ett nötskal

Nationalism är en ideologi som betonar betydelsen av en nations gemensamma kultur, historia, språk och territorium. Det kan innebära en känsla av stolthet över ens nationella identitet och en önskan att skydda och främja nationens intressen.

Nationalistisk politik

Ett exempel på nationalistisk politik kan vara att främja inhemska företag och ekonomiskt skydd, vilket kan innebära högre tullavgifter på importvaror och subventioner till inhemska producenter. En nationalistisk politik kan också innebära att man betonar och hyllar landets historia, kultur och traditioner, exempelvis genom att stärka utbildning om nationella symboler och historiska händelser.

Nationalistisk politik kan också innebära en motvilja mot invandring och en betoning på att skydda den nationella kulturen och etniciteten. Detta kan resultera i strikta invandringslagar, gränskontroller och en avvisning av internationella samarbeten eller fördrag som anses hota landets suveränitet.

Viktig tänkare

En viktig tänkare inom nationalism är Johann Gottfried Herder, som levde på 1700- och 1800-talet. Han ansåg att varje folk hade en unik nationell karaktär som uttryckte sig genom dess språk, kultur och historia. Han betonade också betydelsen av nationell självständighet och att varje nation borde ha rätt att forma sin egen regering och politik.

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin nationalism:

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är mycket höger enligt politiska experter. Partiet beskriver sig själva som ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Sverigedemokraternas hjärtefråga är motståndet mot invandring.

Mer om Sverigedemokraternas ideologi

Se även

Euroskepticism

Pro-europeisk

Fler politiska ideologier