Annons:

Nationalkonservatism

Lär dig mer om nationkonservatism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av nationalkonservatism.

Vad är nationalkonservatism?

Nationalkonservatism är en nationalistisk variant av konservatism som fokuserar på att bevara den nationella och kulturella identiteten. Den delar vissa aspekter av traditionell konservatism och socialkonservatism.

Nationalkonservativa kombinerar vanligtvis konservatism med nationalistiska ståndpunkter och betonar kulturell konservatism, familjevärderingar och motstånd mot invandring. Nationalkonservativa partier har ofta sina rötter på landsbygden och skiljer sig från liberalkonservativa partier som ofta har rötter i städerna. I Europa omfattar de vanligtvis någon form av euroskepticism.

Ideologiskt sett är nationalkonservatism inte en enhetlig filosofi, men anhängare har i stora drag uttryckt stöd för nationalism, patriotism, assimilering och enkulturighet. Samtidigt finns det uttryckt motstånd mot mångkulturalism och globalism. Nationalkonservativa följer en form av kulturell nationalism som betonar bevarandet av den nationella identiteten samt den kulturella identiteten. Som ett resultat föredrar många assimilation till den dominerande kulturen, restriktioner på invandring och strikt politik när det gäller lag och ordning.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). National conservatism. https://en.wikipedia.org/wiki/National_conservatism

Annons:

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin nationalkonservatism:

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är mycket höger enligt politiska experter. Partiet beskriver sig själva som ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Sverigedemokraternas hjärtefråga är motståndet mot invandring.

Mer om Sverigedemokraternas ideologi

Se även

Konservatism

Liberalkonservatism

Socialkonservatism

Värdekonservatism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: