Annons:

Nazism

Lär dig mer om nazism – en politisk ideologi. Läs en lättläst sammanfattning om vad ideologin går ut på och om svenska partier är påverkade av nazismen.

Vad är nazism?

Nazism, eller nationalsocialism, är en högerextrem totalitär politisk ideologi och praxis kopplad till Adolf Hitler och Nazistpartiet i Nazityskland. Termen nynazism används för andra högerextrema grupper med liknande idéer som uppstod efter andra världskriget.

Nazismen är en form av fascism och förkastar den liberala demokratin och det parlamentariska systemet. Nazismen stödde pseudovetenskapliga teorier om en raslig hierarki, där tyskar ansågs tillhöra vad nazisterna betraktade som en arisk eller nordisk överordnad ras. Nazismen strävade efter att övervinna samhälleliga uppdelningar och skapa ett homogent tyskt samhälle baserat på raslig renhet som representerade ett folkets gemenskap.

Under andra världskriget utplånade Nazityskland många miljoner människor, inklusive cirka två tredjedelar av den judiska befolkningen i Europa, i en folkmord som blev känt som Förintelsen. Efter Tysklands nederlag i andra världskriget och upptäckten av Förintelsens fulla omfattning tog hela världen kraftigt avstånd från den. Den betraktas som omoralisk och ond, och endast några få extremistgrupper, vanligtvis kallade nynazister, beskriver sig själva som följare av nazismen idag.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Nazism. https://en.wikipedia.org/wiki/Nazism

Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Ordboksförklaring

Nationalsocialism har funnits som ord i det svenska språket sedan 1923 enligt Svensk ordbok. Synonymen nazism har funnits i svenskan sedan 1933. Så här förklaras ordet nationalsocialism:

En politisk åskådning som sär­skilt hävdar att det finns människo­raser och att vissa förment nordiska raser är över­lägsna andra, ur­sprungligen ut­vecklad i Tysk­land.

– Svensk ordbok

Riksdagspartier

Det finns inga nazistiska partier i Sveriges riksdag enligt Wikipedia.

Se även

Fascism

Ekofascism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: