Nyliberalism

Lär dig mer om nyliberalism – en politisk ideologi. Läs om ideologin, exempel på politik och en viktig tänkare.

Nyliberalism i ett nötskal

Nyliberalism eller libertarianism är en politisk och ekonomisk ideologi som har sitt ursprung i USA på 1900-talet. Ideologin betonar frihet och individuella val och förespråkar en minimal statlig inblandning i ekonomin. Nyliberalismens förespråkare anser att fri konkurrens och privata företag är de bästa sätten att uppnå ekonomisk tillväxt och välfärd.

Nyliberal politik

Nyliberalism är en politisk ideologi som fokuserar på fri marknadsekonomi och minskad statlig inblandning i ekonomin. Det innebär att företag och privata aktörer ges mer frihet att agera på marknaden utan att regleras av staten.

Ett exempel på nyliberal politik kan ses i många länders privatiseringspolitik. Detta innebär att statligt ägda företag säljs till privata företag för att drivas som affärsverksamhet. Ett exempel på detta är Posten. Tidigare var Posten en offentlig service som tillhandahölls av staten för att säkerställa att alla kunde skicka och ta emot brev och paket. Men med privatiseringen har Posten nu blivit en privat aktör som drivs med vinstsyfte. Detta har lett till höjda priser och en minskad servicegrad, särskilt i landsbygdsområden där det inte är lika lönsamt att leverera post.

Ett annat exempel på nyliberalism kan ses i skattesänkningar för företag och höginkomsttagare. Genom att minska skatten på företag och höginkomsttagare hoppas man att de kommer att investera mer pengar och skapa fler jobb. Men det har visat sig att skattesänkningar främst gynnar de rikaste i samhället och att företagen i själva verket inte investerar mer pengar utan snarare ökar utdelningen till sina aktieägare. Detta leder till ökad ojämlikhet i samhället och en minskad möjlighet för de som har mindre att få utbildning, vård och omsorg.

En annan konsekvens av nyliberalism kan ses i avreglering av arbetsmarknaden. Detta innebär att arbetsgivare får mer makt att bestämma över sina anställda utan att regleras av staten. Detta har lett till en ökad osäkerhet på arbetsmarknaden och en minskad möjlighet för arbetstagare att organisera sig i fackföreningar och kämpa för bättre arbetsvillkor. Detta leder till en ökad ojämlikhet och en minskad trygghet för de som jobbar.

Viktig tänkare

En viktig tänkare inom nyliberalismen är Milton Friedman, en amerikansk ekonom som föddes 1912 och dog 2006. Friedman är känd för sin bok ”Kapitalets frihet” där han argumenterar för att ekonomisk frihet är en förutsättning för politisk frihet. Han förespråkar också en ”monetaristisk” ekonomisk politik, som betonar betydelsen av penningpolitik för att reglera ekonomin.

Riksdagspartier

Det finns inget parti bland de svenska riksdagspartierna som är starkt präglat av nyliberalism idag.

Se även

Liberalism

Marknadsliberalism, ekonomisk liberalism

Socialliberalism

Fler politiska ideologier