Annons:

Nyliberalism

Lär dig mer om nyliberalism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av nyliberalism.

Vad är nyliberalism?

Nyliberalism, eller libertarianism, är namnet på en ideologi som hämtar sina idéer från 1800-talet kopplade till fri marknadskapitalism. Det associeras vanligtvis med politik som innefattar ekonomisk liberalisering, såsom privatisering, avreglering, globalisering, frihandel, penningpolitik, åtstramning och minskade offentliga utgifter för att öka den privata sektorns roll i ekonomin och samhället.

Begreppet har flera olika och konkurrerande definitioner och används ofta nedlåtande. Engelsktalande personer har använt termen sedan början av 1900-talet med olika betydelser. Det blev dock mer utbrett på 1960-talet, 1970-talet och 1980-talet, och det används av forskare inom olika samhällsvetenskaper samt av kritiker för att beskriva samhällets förändring de senaste decennierna på grund av marknadsbaserade reformer. Termen används sällan av förespråkare för fri marknadspolitik.

Nyliberalism kan spåras till teorier från ekonomer som tillhörde Mont Pelerin Society, som Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ludwig von Mises och James M. Buchanan, samt politiker och beslutsfattare som Margaret Thatcher, Ronald Reagan och Alan Greenspan.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Neoliberalism. https://en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism

Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Ordboksförklaring

Nyliberalism har funnits som ord i det svenska språket sedan 1869 enligt Svensk ordbok. Synonymen libertarianism har funnits i svenskan sedan 1992. Så här förklaras ordet nyliberalism:

En åskådning som i huvud­sak går ut på att staten bör begränsa sina in­gripanden i sam­hället och närings­livet till ett minimum.

– Svensk ordbok

Riksdagspartier

Det finns inget parti bland de svenska riksdagspartierna som är starkt präglat av nyliberalism idag.

Se även

Liberalism

Marknadsliberalism, ekonomisk liberalism

Socialliberalism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: