Annons:

Radikalfeminism

Lär dig mer om radikalfeminism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av radikalfeminism.

Annons:

Vad är radikalfeminism?

Radikalfeminism är en huvudgren inom feminismen som kräver en radikal omstrukturering av samhället där manlig överhöghet elimineras i alla sociala och ekonomiska sammanhang, samtidigt som man erkänner att kvinnors erfarenheter också påverkas av andra sociala uppdelningar såsom ras, klass och sexuell läggning. Denna ideologi och rörelse uppstod på 1960-talet.

Radikala feminister ser samhället grundläggande som en patriarki där män dominerar och förtrycker kvinnor. Radikala feminister strävar efter att avskaffa patriarkatet i en kamp för att befria kvinnor och flickor från ett uppfattat orättvist samhälle genom att utmana befintliga sociala normer och institutioner. Denna kamp inkluderar att motarbeta sexualiseringen av kvinnor, öka medvetenheten om frågor som våldtäkt och annat våld mot kvinnor, ifrågasätta begreppet könsroller, samt ifrågasätta vad radikala feminister ser som en rasifierad och genusbaserad kapitalism som karaktäriserar USA och många andra länder.

Radikala feminister lokaliserar roten till kvinnors förtryck i patriarkala könsrelationer, i motsats till lagliga system (som inom liberalfeminism) eller klasskonflikter (som inom marxistisk feminism).

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Radical feminism. https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_feminism

Riksdagspartier

Det finns inget parti bland de svenska riksdagspartierna som är starkt präglat av radikalfeminismen idag.

Se även

Feminism

Liberalfeminism

Marxistisk feminism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annons: