Annons:

Socialdemokrati

Lär dig mer om socialdemokrati – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av socialdemokrati.

Vad är socialdemokrati?

Socialdemokrati är en politisk, social och ekonomisk filosofi inom socialismen som stöder politisk och ekonomisk demokrati. Som en politisk regim beskrivs det av forskare som förespråkar ekonomiska och sociala ingripanden för att främja social rättvisa inom ramen för en liberaldemokratisk politik och en kapitalistorienterad blandekonomi.

Den politik som används för att uppnå detta innebär en åtagande till representativ och deltagande demokrati, åtgärder för inkomstomfördelning, reglering av ekonomin i allmänhetens intresse och sociala välfärdsförmåner. På grund av långvarigt styre av socialdemokratiska partier under efterkrigstiden och deras inflytande på socioekonomisk politik i norra och västra Europa kom socialdemokrati att associeras med keynesianism, den nordiska modellen, den socialliberala modellen och välfärdsstater inom politiska kretsar under sent 1900-tal. Den har beskrivits som den vanligaste formen av västlig eller modern socialism samt som den reformistiska grenen av demokratisk socialism.

Medan man behåller socialism som ett långsiktigt mål, skiljer sig socialdemokrati från vissa moderna former av demokratisk socialism genom att söka humanisera kapitalismen och skapa förutsättningar för att leda till större demokratiska, jämlika och solidariska resultat. Den kännetecknas av ett åtagande för att begränsa ojämlikhet, eliminera förtryck av underprivilegierade grupper och utrota fattigdom, samt stödja allmänt tillgängliga offentliga tjänster som barnomsorg, utbildning, äldreomsorg, hälsovård och arbetsskadeförsäkring. Den har starka kopplingar till arbetarrörelsen.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Social democracy. https://en.wikipedia.org/wiki/Social_democracy

Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Ordboksförklaring

Socialdemokrati har funnits som ord i det svenska språket sedan 1871 enligt Svensk ordbok. Så här förklaras ordet socialdemokrati:

En stor reformistisk riktning in­om arbetar­rörelsen som efter­strävar en jämnare inkomstfördelning in­om det kapitalistiska systemets ram.

– Svensk ordbok

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin socialdemokrati:

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna är ganska vänster enligt politiska experter. Socialdemokraterna beskriver själva sin ideologi som demokratisk socialism. Partiets hjärtefråga är omfördelning av pengar från rika till fattiga.

Mer om Socialdemokraternas ideologi

Se även

Socialism

Demokratisk socialism

Kommunism

Syndikalism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: