Socialism

Socialism är en politisk ideologi som vill se ett gemensamt ägande av samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg. Finansieringen ska ske genom skatt.

Socialism i ett nötskal

Enligt WikiPedia går det att förklara socialism på detta sätt:

Socialism är en politisk teori kännetecknad av betonandet av kollektiva eller statliga styrelseformer och en tilltro till gruppens, kollektivets och massornas förmåga att organiserat lösa ekonomiska och politiska problem. /…/ Vanligtvis beskrivs socialism i marxistisk bemärkelse som en doktrin som syftar till att skapa det klasslösa kommunistiska samhället. I detta samhälle ägs och kontrolleras produktionsmedlen offentligt för att se till att värna fritid och välfärd. Dess omedelbara strävan är att upprätta arbetarmakt, en planerad hushållning och gemensamt ägande av produktionsmedlen (näringslivet).

– Svenska WikiPedia, 2022-02-13

Viktig tänkare

En viktig tänkare inom socialismen är filosofen Karl Marx som levde på 1800-talet i Tyskland. Han skrev bland annat Det kommunistiska manifestet år 1848 med Friedrich Engels och det egna verket Kapitalet.

”Den kapitalistiska produktionsprocessen, betraktad i sitt sammanhang eller som reproduktionsprocess, producerar alltså inte endast en vara, inte endast mervärde, utan den producerar och reproducerar själva kapitalförhållandet mellan å ena sidan kapitalisten, å andra sidan lönarbetaren.”

– Karl Marx, från Kapitalet

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin socialism:

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är mycket vänster enligt politiska experter. Vänsterpartiet beskriver sig själva som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Partiets hjärtefråga är skattepengar till välfärden.

Mer om Vänsterpartiets ideologi

Se även

Demokratisk socialism

Socialdemokrati

Fler politiska ideologier