Annons:

Socialism

Lär dig mer om socialism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av socialism.

Vad är socialism?

Socialism är en politisk filosofi och rörelse som omfattar en bred mångfald av ekonomiska och sociala system. Det som kännetecknar socialism är att produktionsmedlen ägs av samhället istället för av privata aktörer. Termen beskriver de ekonomiska, politiska och sociala teorier och rörelser som är förknippade med införandet av sådana system. Ägandet kan vara offentligt, gemensamt, kollektivt, kooperativt eller ägt av de anställda.

Även om det inte finns någon enkel definition som täcker alla socialistiska varianter, så är det gemensamma elementet ägandet av produktionsmedlen, och det betraktas som en vänsterinriktad filosofi. Det finns olika typer av socialism beroende på rollen som marknader och planering spelar i resursfördelning, hur organisationer är strukturerade och om förändring ska komma uppifrån eller nerifrån. Socialisterna är oense om huruvida regeringen, särskilt den befintliga regeringen, är det rätta verktyget för förändring.

Socialism är en politisk rörelse som inkluderar olika politiska filosofier som uppstod ur de revolutionära rörelserna under mitten till slutet av 1700-talet. Den växte fram ur oro för de sociala problem som socialister förknippade med kapitalismen. Mot slutet av 1800-talet, efter Karl Marx och hans medarbetare Friedrich Engels arbete, kom socialism att symbolisera motstånd mot kapitalismen och förespråkande av ett samhälle efter kapitalismen, baserat på någon form av samhälleligt ägande av produktionsmedlen. I början av 1920-talet hade kommunism och socialdemokrati blivit de två dominerande politiska tendenserna inom den internationella socialistiska rörelsen, och socialismen blev den mest inflytelserika sekulära rörelsen under 1900-talet. Många socialister har också engagerat sig i andra sociala rörelser, som feminism, miljöskydd och progressivism.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Socialism. https://en.wikipedia.org/wiki/Socialism

Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Ordboksförklaring

Socialism har funnits som ord i det svenska språket sedan 1848 enligt Svensk ordbok. Så här förklaras ordet socialism:

En politisk ideologi som före­språkar att produktions­medlen ägs av sam­hället och genom plan­mässig styrning fördelas mellan alla med­borgare.

– Svensk ordbok

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin socialism:

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är mycket vänster enligt politiska experter. Vänsterpartiet beskriver sig själva som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Partiets hjärtefråga är skattepengar till välfärden.

Mer om Vänsterpartiets ideologi

Se även

Demokratisk socialism

Kommunism

Socialdemokrati

Syndikalism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: