Socialism

Lär dig mer om socialism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin, exempel på politik och en viktig tänkare.

Socialism i ett nötskal

Socialism är en politisk ideologi som har som mål att skapa en jämlik samhällsstruktur där alla människors grundläggande behov tillgodoses. Detta innebär att regeringen har en aktiv roll i att fördela samhällets resurser på ett rättvist sätt och garantera en grundläggande standard för välfärd, såsom utbildning, hälsovård och boende för alla medborgare.

Socialistisk politik

Ett exempel på socialism i vardagen i Sverige kan vara hur offentliga tjänster såsom sjukvård, utbildning och kollektivtrafik finansieras och tillhandahålls. I Sverige finansieras dessa tjänster av skattemedel, och de är tillgängliga för alla medborgare, oavsett deras inkomst eller sociala status. Detta innebär att även de som har mindre resurser har tillgång till dessa grundläggande samhällsservice och kan få den vård och utbildning de behöver.

Ett annat exempel på socialism kan vara att regeringen äger och driver vissa industrier och företag, såsom vattenkraftverk, gruvor och järnvägar. Genom att regeringen äger och driver dessa företag, kan man se till att de arbetar för allmänhetens bästa och inte bara för privat vinst. Detta kan också säkerställa att de som arbetar i dessa industrier har goda arbetsvillkor och lön, vilket kan leda till en mer rättvis fördelning av resurserna.

Viktig tänkare

En viktig socialistisk tänkare är Karl Marx, som levde på 1800-talet i Tyskland. Marx är mest känd för sin idé om arbetarklassens revolution, där han argumenterade för att arbetarklassen borde ta kontrollen över produktionsmedlen för att uppnå en klasslös samhällsordning.

”Den kapitalistiska produktionsprocessen, betraktad i sitt sammanhang eller som reproduktionsprocess, producerar alltså inte endast en vara, inte endast mervärde, utan den producerar och reproducerar själva kapitalförhållandet mellan å ena sidan kapitalisten, å andra sidan lönarbetaren.”

– Karl Marx, från Kapitalet

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin socialism:

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är mycket vänster enligt politiska experter. Vänsterpartiet beskriver sig själva som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Partiets hjärtefråga är skattepengar till välfärden.

Mer om Vänsterpartiets ideologi

Se även

Socialdemokrati

Demokratisk socialism

Kommunism

Fler politiska ideologier