Socialkonservatism

Lär dig mer om socialkonservatism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin, exempel på politik och en viktig tänkare.

Socialkonservatism i ett nötskal

Socialkonservatism är en politisk ideologi som betonar bevarande av traditionella sociala normer och värden. Det handlar om att värna om familjen, religionen, patriotismen och andra kulturella institutioner. Socialkonservatism kan också innebära en viss skepticism mot förändring och en önskan om att bevara det bestående.

Socialkonservativ politik

I vardagen kan detta synas i exempelvis debatten om familjevärderingar och jämställdhet, där socialkonservativa politiker ofta förespråkar traditionella familjevärderingar och motstår förändringar i samhället som de ser som hot mot familjen och samhället i stort.

Ett annat exempel på socialkonservatism kan synas i debatten om sexualitet och abort. Socialkonservativa politiker kan ofta förespråka en restriktiv syn på sexualitet, och ser exempelvis sex utanför äktenskapet och homosexualitet som avvikelser från traditionella värderingar. De kan också förespråka en restriktiv syn på abort, och ser detta som ett hot mot traditionella familjevärderingar och människans naturliga ordning.

Socialkonservatism kan också innebära en betoning på moral och etik. Detta kan synas i exempelvis debatten om droger och alkohol, där socialkonservativa politiker ofta förespråkar en restriktiv syn på droger och alkohol och ser det som en moralisk fråga.

Slutligen kan socialkonservatism också innebära en betoning på nationens historia och kultur. Detta kan synas i exempelvis debatten om historieundervisning och kulturpolitik, där socialkonservativa politiker kan förespråka en starkare betoning på traditionell svensk kultur och historia.

Viktiga tänkare

En viktig tänkare inom socialkonservatismen är den amerikanske filosofen och politikern Russell Kirk. Han föddes 1918 och var en inflytelserik förespråkare för socialkonservatism i USA. Kirks viktigaste idé var att samhället är en organisk enhet som bygger på kulturella och sociala normer, och att det är viktigt att bevara dessa normer för att upprätthålla stabilitet och moralisk ordning.

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin socialkonservatism:

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Kristdemokraternas hjärtefråga är kristendomens roll i politiken.

Mer om Kristdemokraternas ideologi

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är mycket höger enligt politiska experter. Partiet beskriver sig själva som ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Sverigedemokraternas hjärtefråga är motståndet mot invandring.

Mer om Sverigedemokraternas ideologi

Se även

Konservatism

Kristdemokrati

Liberalkonservatism

Värdekonservatism

Nationalkonservatism

Fler politiska ideologier