Annons:

Socialliberalism

Lär dig mer om socialliberalism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av socialliberalism.

Vad är socialliberalism?

Socialliberalism är en politisk filosofi och en variant av liberalism som stöder social rättvisa, socialtjänst, en blandekonomi och utvidgningen av civila och politiska rättigheter. Det står i kontrast till klassisk liberalism som stöder oreglerad laissez faire-kapitalism med mycket liten offentlig sektor.

Ekonomiskt är det baserat på den sociala marknadsekonomin och ser det allmänna bästa som harmoniskt med individens frihet. Socialliberaler överlappar med socialdemokrater i att de accepterar ekonomisk intervention mer än andra liberaler, även om dess betydelse anses vara sekundär jämfört med socialdemokrater. Ideologier som betonar dess ekonomiska politik inkluderar välfärdsliberalism, New Deal-liberalism i USA och Keynesian liberalism. Kulturell liberalism är en ideologi som belyser dess kulturella aspekter. Världen har brett accepterat socialliberala politik.

Socialliberala idéer och partier betraktas ofta som centrum till center-vänster, även om det finns avvikelser från dessa positioner både till den politiska vänster och höger. Att hantera ekonomiska och sociala frågor, som fattigdom, välfärd, infrastruktur, hälsovård och utbildning med hjälp av statlig intervention, samtidigt som man betonar individens rättigheter och autonomi, är förväntningar under en socialliberal regering. I den moderna politiska diskursen är socialliberalism associerad med progressivism, en vänsterliberalism som kontrasteras mot den högerinriktade nyliberalismen, och kombinerar stöd för en blandekonomi med kulturell liberalism.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Social liberalism. https://en.wikipedia.org/wiki/Social_liberalism

Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Ordboksförklaring

Socialliberalism har funnits som ord i det svenska språket sedan 1936 enligt Svensk ordbok. Så här förklaras ordet socialliberalism:

Liberalism med in­riktning på sociala reformer och social väl­färd.

– Svensk ordbok

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin socialliberalism:

Centerpartiet

Centerpartiet är ganska höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som social, decentralistisk och grön liberalism. Centerpartiets hjärtefråga är att stötta landsbygden.

Mer om Centerpartiets ideologi

Liberalerna

Liberalerna är ganska höger enligt politiska experter. Liberalerna beskriver sig själva som Sveriges liberala parti. Partiets hjärtefråga är frihandel.

Mer om Liberalernas ideologi

Se även

Liberalism

Marknadsliberalism, ekonomisk liberalism

Nyliberalism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: