Annons:

Syndikalism

Lär dig mer om syndikalism – en politisk ideologi. Läs en lättläst sammanfattning om vad ideologin går ut på och om svenska partier är påverkade av syndikalism.

Vad är syndikalism?

Syndikalism är en revolutionär strömning inom fackföreningsrörelsen som strävar efter att organisera arbetare enligt bransch och driva fram deras krav genom strejker, med det slutliga målet att få kontroll över produktionsmedlen och ekonomin som helhet. Syndikalismen utvecklades inom franska fackföreningar under slutet av 1800-talet. Syndikalistiska rörelser var mest framträdande under den mellankrigstid som föregick andra världskrigets utbrott.

Syndikalismen bygger på tanken att arbetare bör känna solidaritet med varandra oavsett kön eller etnicitet. De är emot arbetsköpare, som är företagsägarna. Det finns en ständig konflikt mellan arbetare och arbetsköpare, en så kallad klasskonflikt, som syndikalister förespråkar att arbetarna ska stå enade i.

För att kämpa mot arbetsköpare använder syndikalister direkt aktion, vilket innebär att arbetarna agerar själva istället för att använda representanter eller politiker. De tror att detta är nödvändigt för att uppnå sina mål.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Syndicalism. https://en.wikipedia.org/wiki/Syndicalism

Annons:

Ordboksförklaring

Syndikalism har funnits som ord i det svenska språket sedan 1910 enligt Svensk ordbok. Så här förklaras ordet syndikalism:

En socialistisk riktning som strävar att över­föra produktions­medlen till fack­föreningarna och i kampen för detta ofta före­språkar strejker med mera.

– Svensk ordbok

Riksdagspartier

Det finns inga syndikalistiska partier i Sveriges riksdag enligt Wikipedia.

Se även

Socialism

Demokratisk socialism

Kommunism

Socialdemokrati

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: