Värdekonservatism

Lär dig mer om värdekonservatism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin, exempel på politik och en viktig tänkare.

Värdekonservatism i ett nötskal

Värdekonservatism är en politisk ideologi som betonar bevarande av traditionella moraliska och etiska värderingar. Det handlar om att värna om familjen, religionen, patriotismen och andra kulturella institutioner. Värdekonservatism kan också innebära en viss skepticism mot förändring och en önskan om att bevara det bestående.

Värdekonservativ politik

I vardagen kan detta synas i exempelvis debatten om invandring, där värdekonservativa politiker ofta förespråkar att invandrare ska anpassa sig till svenska kulturella och moraliska värden, och ser invandring som ett hot mot dessa värden.

Ett annat exempel på värdekonservatism kan synas i debatten om rättvisa, där värdekonservativa politiker ofta betonar betydelsen av att samhället ska belöna de som arbetar hårt och är självständiga, och ser välfärdsprogram och sociala skyddsnät som ett hot mot dessa värden.

Värdekonservatism kan också innebära en betoning på traditionella religiösa värderingar. Detta kan synas i exempelvis debatten om kyrkans roll i samhället, där värdekonservativa politiker ofta förespråkar en starkare roll för kyrkan och traditionella religiösa värderingar i samhället.

Slutligen kan värdekonservatism också innebära en betoning på nationen och dess kultur. Detta kan synas i exempelvis debatten om språkpolitik och kulturpolitik, där värdekonservativa politiker ofta förespråkar en starkare betoning på svenska språket och traditionell svensk kultur.

Viktiga tänkare

En viktig tänkare inom värdekonservatismen är den tyska filosofen och politikern Leo Strauss. Han föddes 1899 och var en inflytelserik förespråkare för värdekonservatism i USA. Strauss viktigaste idé var att människan behöver en gemensam moralisk grund för att samhället ska fungera, och att denna grund kan hämtas från traditionella filosofiska och religiösa källor.

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin värdekonservatism:

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Kristdemokraternas hjärtefråga är kristendomens roll i politiken.

Mer om Kristdemokraternas ideologi

Se även

Konservatism

Kristdemokrati

Liberalkonservatism

Socialkonservatism

Nationalkonservatism

Fler politiska ideologier