Annons:

Värdekonservatism

Lär dig mer om värdekonservatism – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av värdekonservatism.

Vad är värdekonservatism?

Värdekonservatism innebär att man vill bevara och stärka vissa moraliska principer i samhället, eftersom man anser att de är viktiga för ett bra samhälle. Vanligtvis ser värdekonservativa de traditionella kristna värderingarna i Västvärlden som de viktigaste riktlinjerna för samhället. Inom värdekonservatismen finns en teori som kallas personalism, som motsätter sig både kollektivismen inom socialismen och individualismen inom liberalismen. Värdekonservatism är emot idéer som nihilism och kulturradikalism.

Begreppet värdekonservatism skapades av Stig Strömholm i en bok som publicerades 1971 för att tydligt särskilja ideologisk konservatism från konservatism som bara vill behålla det befintliga utan att ändra något. Sedan dess har termen ofta använts för att beskriva personer som förespråkar traditionella värderingar i moralfrågor och som internationellt ofta kallas ”konservativa” eller ”kristdemokratiska”.

Källhänvisning i skolarbete

Ovanstående text är en sammanfattning av en artikel på Wikipedia. När du refererar till en källa som Wikipedia i en skoluppsats är det viktigt att ange informationen på ett sätt som gör det lätt för läsaren att hitta ursprungskällan. Du kan exempelvis använda Harvard som referenssystem.

I löptexten skrivs referensen så här i slutet av en mening:

(Wikipedia 2024)

I referenslistan skrivs referensen så här:

Wikipedia (2024). Värdekonservatism. https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rdekonservatism

Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Riksdagspartier

Enligt svenska Wikipedia är dessa partier påverkade av den politiska ideologin värdekonservatism:

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Kristdemokraternas hjärtefråga är kristendomens roll i politiken.

Mer om Kristdemokraternas ideologi

Se även

Konservatism

Liberalkonservatism

Nationalkonservatism

Socialkonservatism

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska Wikipedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annonser: