Annons:

Socialdemokraternas ideologi

Socialdemokraternas partisymbol

Här får du en begriplig förklaring av vad Socialdemokraterna (S) står för i viktiga samhällsfrågor. Genom att förstå partiernas synsätt har du lättare att välja ett parti som tycker som du.

Sammanfattning

 • Socialdemokraterna är ganska vänster enligt politiska experter.
 • I ekonomiska frågor är Socialdemokraterna lite socialistiska.
 • I sociala frågor är Socialdemokraterna lite progressiva.
 • Socialdemokraternas hjärtefråga är omfördelning från rika till fattiga.
 • Partiet beskriver själva sin ideologi som demokratisk socialism.
 • Wikipedia beskriver partiets ideologi som en blandning av demokratisk socialism, socialdemokrati och feminism.
 • Väljarna tycker att S står till vänster.
 • Socialdemokraterna är för Sveriges integration i EU.
 • Partiet leds av partiordförande Magdalena Andersson.
 • Liknande parti till vänster är Miljöpartiet.
 • Liknande parti till höger är Centerpartiet.
Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Politisk position

Politiska partier brukar delas in till vänster eller till höger utifrån synsätt i ekonomiska och sociala frågor. Denna skala kallas för vänster–höger-skalan.

Socialdemokraternas position

Socialdemokraternas politiska position är 3,9

Socialdemokraterna bedöms som ganska vänster (3,9) i 2019 Chapel Hill expert survey, där 0 är extremt vänster och 10 är extremt höger. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10 i olika frågor (källa).

Vad menas med vänster och höger i politiken?

Indelning i partier i vänster och höger har sitt ursprung i Frankrikes nationalförsamling för drygt 200 år sedan. Då satt de partier som ville förändra samhället till vänster om talmannen i nationalförsamlingen. Dessa partier ville öka jämlikheten mellan prästerna, adeln, borgarna och bönderna. Till höger om talmannen satt partier som ville bevara adelns förmåner.

Synsätt i ekonomiska frågor

Ekonomiska frågor handlar om hur samhällets ekonomi ska fungera. Både hur mycket vi ska betala i skatt och vad skattepengarna ska gå till. Det handlar också om företag och jobb.

Socialdemokraternas position

Socialdemokraternas position i ekonomiska frågor är 4,1

Socialdemokraterna bedöms som lite socialistiska (4,1), där 0 är extremt socialistisk och 10 är extremt marknadsliberal (källa).

Vad vill socialistiska partier?

Kvinna som hjälper en äldre man
 • att anställda arbetare ska få bättre villkor.
 • att samhällsviktiga funktioner som elnät, skolor och sjukhus bara ska ägas och drivas av myndigheter, regioner eller kommuner.
 • att bidragen till arbetslösa och sjuka ska bli högre.
 • att rika ska betala mer i skatt.

Synsätt i sociala frågor

Sociala frågor handlar om vilka rättigheter vi som medborgare ska ha, vår livsstil och vår säkerhet. Med säkerhet menas både landets yttre säkerhet (vårt försvar och militärt samarbete) och inre säkerhet (polis, domstolar och fängelser).

Socialdemokraternas position

Socialdemokraternas position i sociala frågor är 4,4

Socialdemokraterna bedöms som lite progressiva (4,4), där 0 är extremt progressiv och 10 är extremt konservativ (källa).

Vad vill progressiva partier?

 • att män och kvinnor har lika lön och delar på föräldraledigheten under småbarnsåren.
 • att homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner har särskilda rättigheter.
 • att Sverige ska ta emot flyktingar och invandrare.
 • att kriminella ska få stöd att ändra sitt beteende.

Partiets hjärtefråga

Socialdemokraterna skiljer sig delvis från andra partier när det gäller synen på omfördelning av pengar från rika till fattiga. Det finns en historisk förklaring till det. Socialdemokraterna bildades år 1889 som ett parti för Sveriges arbetare.

Socialdemokraternas position

Socialdemokraternas position om omfördelning är 7,4

Socialdemokraterna bedöms som för omfördelning av pengar från fattiga till rika (2,8), där 0 är extremt för omfördelning från rika till fattiga och 10 är extremt emot omfördelning från rika till fattiga (källa).

Socialdemokraternas politik för omfördelning

 • Höja ersättningen vid sjukdom.
 • Höja barnbidragen och införa familjevecka med extra ledighet för småbarnsföräldrar.
 • Höja pensionen, särskilt för fattigpensionärer.
 • Mer pengar till vård, skola och omsorg.
 • Höjd skatt på rikas sparande i värdepapper.

Ideologi enligt partiets partiprogram

Socialdemokraterna har ett partiprogram. I partiprogrammet beskriver partiet själva sin politiska ideologi. Socialdemokraternas partiprogram är senast uppdaterat år 2013.

Så här beskriver partiet själva sin ideologi i detta partiprogram:

”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning.”

– Socialdemokraternas partiprogram

Ideologi enligt Wikipedia

Enligt svenska Wikipedia är Socialdemokraternas nutida politiska ideologi en blandning av dessa ideologier:

Demokratisk socialism

Socialdemokrati

Feminism

Väljarnas syn på partiet

Socialedemokraterna står till vänster i svensk politik enligt en majoritet av väljarna (71 procent). Väljarna tycker att S har bäst politik när det gäller svensk ekonomi, sysselsättning, sjukvård, skola, skatter, försvar och pension. Detta visar SVT:s vallokalsundersökning från 2022 års val.

Vad partiet tycker om EU

Socialdemokraterna är för Sveriges integration i EU. Partiets officiella linje var ja i folkomröstningarna om EU och euron. S tillhör Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet.

Socialdemokraterna om EU

Partiordförande

Socialdemokraterna leds av en partiordförande. Sedan 2021 är Socialdemokraternas partiordförande Magdalena Andersson. Hon är född 1967 i Uppsala (Uppland) och är utbildad ekonom.

Magdalena Andersson
Foto: Sveriges riksdag.

”Det är vi socialdemokrater som sätter välfärden främst. Det är så vi skapar jämlikhet. Den generella välfärden är den starkaste omfördelande kraften som finns. Därför ska vi socialdemokrater också stå i första ledet när vi ser brister i välfärden.”

– Magdalena Andersson, installationstal 2021

Liknande parti till vänster

Miljöpartiet

Socialdemokraterna är mest lika Miljöpartiet ideologiskt till vänster på vänster–höger-skalan. Miljöpartiet är ganska vänster enligt politiska experter. Miljöpartiet beskriver sig själva som en del av en global grön rörelse. Partiets hjärtefråga är att skydda miljön.

Mer om Miljöpartiets ideologi

Liknande parti till höger

Centerpartiet

Socialdemokraterna är mest lika Centerpartiet ideologiskt till höger på vänster–höger-skalan. Centerpartiet är ganska höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som social, decentralistisk och grön liberalism. Centerpartiets hjärtefråga är att stötta landsbygden.

Mer om Centerpartiets ideologi.


Annonser: