Annons:

Sverigedemokraternas ideologi

Sverigedemokraternas partisymbol

Här får du en begriplig förklaring av vad Sverigedemokraterna (SD) står för i viktiga samhällsfrågor. Genom att förstå partiernas synsätt har du lättare att välja ett parti som tycker som du.

Sammanfattning

 • Sverigedemokraterna är mycket höger enligt politiska experter.
 • I ekonomiska frågor är Sverigedemokraterna lite marknadsliberala.
 • I sociala frågor är Sverigedemokraterna mycket konservativa.
 • Sverigedemokraternas hjärtefråga är motståndet mot generösare regler för invandring.
 • Partiet beskriver sig själva som ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn.
 • Wikipedia beskriver partiets ideologi som en blandning av nationalkonservatism, socialkonservatism, nationalism och euroskepticism.
 • Väljarna tycker att SD står till höger.
 • Sverigedemokraterna är emot Sveriges integration i EU.
 • Partiet leds av partiledaren Jimmie Åkesson.
 • Liknande parti till vänster är Kristdemokraterna.
 • Liknande parti till höger finns inte i riksdagen.
Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Politisk position

Politiska partier brukar delas in till vänster eller till höger utifrån synsätt i ekonomiska och sociala frågor. Denna skala kallas för vänster–höger-skalan.

Sverigedemokraternas position

Sverigedemokraternas politiska position är 8,5

Sverigedemokraterna bedöms som mycket höger (8,5) i 2019 Chapel Hill expert survey, där 0 är extremt vänster och 10 är extremt höger. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10 i olika frågor (källa).

Vad menas med vänster och höger i politiken?

Indelning i partier i vänster och höger har sitt ursprung i Frankrikes nationalförsamling för drygt 200 år sedan. Då satt de partier som ville förändra samhället till vänster om talmannen i nationalförsamlingen. Dessa partier ville öka jämlikheten mellan prästerna, adeln, borgarna och bönderna. Till höger om talmannen satt partier som ville bevara adelns förmåner.

Synsätt i ekonomiska frågor

Ekonomiska frågor handlar om hur samhällets ekonomi ska fungera. Både hur mycket vi ska betala i skatt och vad skattepengarna ska gå till. Det handlar också om företag och jobb.

Sverigedemokraternas position

Sverigedemokraternas position i ekonomiska frågor är 5,6

Sverigedemokraterna bedöms som lite marknadsliberala (5,6), där 0 är extremt socialistisk och 10 är extremt marknadsliberal (källa).

Vad vill marknadsliberala partier?

Man som pratar i telefon
 • att det ska vara lönsamt för personer att starta och driva företag.
 • att samhällsviktiga funktioner som elnät, skolor och sjukhus ska ägas och drivas av företag i större utsträckning.
 • att skatten ska sänkas på arbete och kapital.
 • att bidragen till arbetslösa och sjuka ska vara lägre.

Synsätt i sociala frågor

Sociala frågor handlar om vilka rättigheter vi som medborgare ska ha, vår livsstil och vår säkerhet. Med säkerhet menas både landets yttre säkerhet (vårt försvar och militärt samarbete) och inre säkerhet (polis, domstolar och fängelser).

Sverigedemokraternas position

Moderaternas position i sociala frågor är 8,8

Sverigedemokraterna bedöms som mycket konservativa (8,8), där 0 är extremt progressiv och 10 är extremt konservativ (källa).

Vad vill konservativa partier?

Mamma med två barn
 • att män och kvinnor själva får bestämma om karriär och föräldraledighet under småbarnsåren.
 • att homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner får anpassa sig till samma regler som heterosexuella.
 • att Sverige inte ska ta emot flyktingar och invandrare.
 • att kriminella ska få hårda straff.

Partiets hjärtefråga

Sverigedemokraterna skiljer sig från andra partier när det gäller motståndet mot generösare regler för invandring. SD anser att invandringen varit alldeles för stor under lång tid och för koncentrerad från avlägsna länder med helt annan kultur (till exempel Afganistan och Somalia), vilket partiet anser har varit skadligt för landet. Det finns en historisk förklaring till det invandringsmotståndet. Sverigedemokraterna bildades år 1988 av tidigare företrädare för nationalistiska och rasistiska partier som motsatte sig invandring.

Sverigedemokraternas position

Sverigedemokraternas position i invandring är 9,8

Sverigedemokraterna bedöms som extremt emot generösare regler för invandring (9,8), där 0 är extremt för generösa regler för invandring och 10 är extremt emot generösare regler för invandring (källa).

Sverigedemokraternas politik om invandring

 • Stopp för flyktinginvandring.
 • Språktest för att bli medborgare.
 • Ta bort hemspråksundervisning.
 • Inga pengar till invandrarföreningar.
 • Söka upp och uppmuntra invandrare att flytta till hemländer.

Ideologi enligt partiets principprogram

Sverigedemokraterna har ett principprogram. I principprogrammet beskriver partiet själva sin politiska ideologi. Sverigedemokraternas principprogram är senast uppdaterat år 2019.

Så här beskriver partiet själva sin ideologi i detta principprogram:

”Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället.”

– Sverigedemokraternas principprogram

Ideologi enligt Wikipedia

Enligt svenska Wikipedia är Sverigedemokraternas nutida politiska ideologi en blandning av dessa ideologier:

Nationalkonservatism

Socialkonservatism

Nationalism

Euroskepticism

Väljarnas syn på partiet

Sverigedemokraterna står till höger i svensk politik enligt en majoritet av väljarna (70 procent). Väljarna tycker att SD har bäst politik när det gäller invandring samt lag och ordning. Detta visar SVT:s vallokalsundersökning från 2022 års val.

Vad partiet tycker om EU

Sverigedemokraterna är emot Sveriges integration i EU. Partiets officiella linje var nej i folkomröstningarna om EU och euron. SD tillhör partigruppen Europeiska konservativa och reformister i EU-parlamentet.

Sverigedemokraterna om EU

Partiledare

Sverigedemokraterna leds av en partiledare. Sedan 2005 är Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Han är född 1979 i Bromölla (Skåne) och har studerat samhällsvetenskapliga ämnen.

Jimmie Åkesson
Foto: Sveriges riksdag.

”Mångkulturalismen… är precis så falsk och så farlig som vi sverigedemokrater hela tiden har sagt… vad krävs det egentligen för att förstå, att en ideologi som har som uttalat mål att slå sönder en nation, vår nation, faktiskt är en ond ideologi?”

– Jimmie Åkesson, tal på Almedalen 2021

Liknande parti till vänster

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna är mest lika Kristdemokraterna ideologiskt till vänster på vänster–höger-skalan. Kristdemokraterna är höger enligt politiska experter. Partiet beskriver själva sin ideologi som demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Kristdemokraternas hjärtefråga är kristendomens roll i politiken.

Mer om Kristdemokraternas ideologi

Liknande parti till höger

Det finns inget parti till höger om Sverigedemokraterna bland de svenska riksdagspartierna.


Annonser: