Annons:

Sverigedemokraterna om EU

Europeiska flaggan, EU-flaggan

Här får du en begriplig förklaring om vad Sverigedemokraterna (SD) tycker om EU, alltså Europeiska unionen. Både om Sveriges medlemskap i EU, införande av euro och Europaparlamentet.

Sammanfattning

  • Sverigedemokraterna bedöms som emot Sveriges integration i EU.
  • Partiets officiella linje var nej i folkomröstningarna om EU och euron.
  • Tillhör partigruppen Europeiska konservativa och reformister.
  • Mycket emot att EU kan styra över medlemsländernas ekonomi, utrikespolitik och invandringspolitik.
  • Lite emot att EU ger regionalt stöd till exempelvis jordbruk och den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och arbetskraft.
  • Naturskyddsföreningen ger Sverigedemokraterna betyget usel miljöpolitik.
  • Sverigedemokraterna är mycket för att Sverige skickar vapen till Ukraina.
Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Partiets inställning till EU

Sverigedemokraterna bedöms som emot (2,2) Sveriges integration i EU enligt 2019 Chapel Hill expert survey, där 1 är mycket emot europeisk integration och 7 är mycket för europeisk integration. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i olika frågor (källa).

Om europeisk integration

Partierna tycker olika om hur relationen mellan Sverige och EU ska se ut samt hur EU ska utvecklas på sikt. Vissa partier vill att Sverige ska lämna EU helt, så som Storbritannien gjorde i och med Brexit. Andra partier vill att Sverige ska integreras mer med EU, exempelvis genom att införa valutan euro i Sverige. En del politiker vill även att EU ska bli en federation, alltså där fler politiska frågor i Sverige skulle beslutas på EU-nivå och verkställas av EU-myndigheter.

Position i EU-omröstningen

I folkomröstningen om EU-medlemskap år 1994 var Sverigedemokraternas officiella linje nej till att Sverige skulle gå med i Europeiska unionen.

Om EU-omröstningen

Den 13 november 1994 genomfördes en folkomröstning i Sverige om medlemskap i EU, alltså Europeiska unionen. Frågan var: ”Anser du att Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater?”. 52,3 procent röstade ja medan 46,8 procent röstade nej. Ja-sidan vann alltså den rådgivande folkomröstningen. Valdeltagandet var 83,3 procent av de som fick rösta i Sverige.

Position i euro-omröstningen

I folkomröstningen om euro år 2003 var Sverigedemokraternas officiella linje nej till att Sverige skulle införa euro som valuta istället för svenska kronor.

Om euro-omröstningen

Den 14 september 2003 genomfördes en folkomröstning i Sverige om medlemskap i euro, alltså EU:s gemensamma valuta. Frågan var: ”Anser du att Sverige skall införa euron som valuta?”. 42,0 procent röstade ja medan 55,9 procent röstade nej. Nej-sidan vann alltså den rådgivande folkomröstningen. Valdeltagandet var 82,6 procent av de som fick rösta i Sverige.

Partigrupp i Europaparlamentet

I Europaparlamentet tillhör Sverigedemokraterna partigruppen Europeiska konservativa och reformister. På bilden är det den lila partigruppen, alltså den andra partigruppen från höger.

Europaparlamentet 2021 med mörkröda partier till vänster och bruna partier till höger

I partigruppen finns Europeiska konservativa och reformister (ECR) och ledamöter från bland annat polska Lag och rättvisa, Italiens bröder och spanska Vox. Inget annat svenskt parti finns i partigruppen.

Synsätt i olika EU-frågor

Nedan ser du Sverigedemokraternas inställning i olika EU-frågor enligt 2019 Chapel Hill expert survey, där 1 är mycket emot och 7 är mycket för. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i olika frågor (källa).

Regionalt stöd

Sverigedemokraterna är lite emot (2,9) att EU ger regionalt stöd för att öka den europeiska samhörigheten. Exempelvis riktade ekonomiska stöd till bland annat sämre utvecklade regioner, socialt utsatta och jordbruk.

Inre marknad

Sverigedemokraterna är lite emot (2,6) att EU underlättar för fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och arbetskraft inom unionen, den så kallade inre marknaden.

Utrikespolitik

Sverigedemokraterna är mycket emot (1,3) att EU kan styra utrikes- och säkerhetspolitiken i unionens länder.

Ekonomi

Sverigedemokraterna är mycket emot (1,2) att EU kan styra ekonomisk politik och budgetkrav i unionens länder.

Invandring

Sverigedemokraterna är mycket emot (1,2) att EU kan styra invandrings- och flyktingpolitken i unionens länder.

Klimat och miljö

Naturskyddsföreningen ger Sverigedemokraterna betyget usel miljöpolitik. Sverigedemokraterna ställer sig helt bakom 1 av 20 förslag om en ambitiös miljöpolitik för EU.

Naturskyddsföreningen i Sverige har tagit fram 20 politiska förslag för EU och frågat partierna vad de tycker om dessa förslag. Förslagen handlar bland annat om striktare klimatmål med nollutsläpp senast 2040 och halverad energianvändning till samma år. De betonar behovet av ökad koldioxidlagring i skog och mark samt omriktning av finansiella flöden för att stödja miljövänliga projekt och stoppa finansieringen av fossila bränslen. Förslagen inkluderar också starkare skydd för naturskogar och bindande mål för skydd av biologisk mångfald. Ytterligare krav på hållbart jordbruk och strängare kemikalieregleringar, inklusive ett förbud mot PFAS, framhävs som centrala för att möta EU:s miljöutmaningar.

Läs hela undersökningen hos Naturskyddsföreningen

Kriget i Ukraina

Nedan ser du partiets inställning till kriget i Ukraina enligt undersökningen 2023 SPEED CHES – Ukraine, där 1 är mycket emot och 10 är mycket för. 2023 SPEED CHES – Ukraine är en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i frågor kopplat till Ukraina-kriget (källa).

Inställning till Ryssland

Sverigedemokraterna är ganska för (6,1) att inte samarbeta med den ryska regimen i Kreml.

Flyktingar från Ukraina

Sverigedemokraterna är ganska för (6,8) att tillåta ukrainska flyktingar att komma in i Sverige.

Vapen till Ukraina

Sverigedemokraterna är mycket för (8,0) att Sverige skickar vapen och militär utrustning för att stödja ukrainska armén.

Höga energikostnader

Sverigedemokraterna är ganska för (6,1) att Sverige accepterar högre energikostnader på grund av sanktionerna mot Ryssland.

EU-medlemskap för Ukraina

Sverigedemokraterna är lite emot (4,6) ett ukrainskt medlemskap i Europeiska unionen.

Partiets ideologi

Sverigedemokraterna är mycket höger enligt politiska experter. Partiet beskriver sig själva som ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. SD:s hjärtefråga är motståndet mot generösare regler för invandring.

Mer om Sverigedemokraternas ideologi


Annonser: