Annons:

EU-test

Först behöver du välja hur du ser på EU. Vill du att EU ska ha mer makt eller mindre makt över Sverige och de andra medlemsländerna i unionen?

Mindre makt skulle innebära att Sverige har större frihet att stifta och ändra lagar utan att behöva anpassa sig till EU-direktiv och förordningar. Det skulle innebära att Sverige kan fatta beslut som är mer skräddarsydda för landets egna behov och önskemål. Vissa politiker vill till och med att Sverige gör som Storbritannien och lämnar EU helt och hållet.

Mer makt skulle innebära en djupare integration med andra länder i Europa. Det kan exempelvis handla om att Sverige inför euro som valuta och får mer gemensam politik på områden som ekonomi, försvar och utrikespolitik. Det skulle också kunna innebära att EU på sikt blir en federation, ungefär som USA.

Hur mycket makt tycker du EU ska ha?

Annonser: