Synsätt i ekonomiska frågor

Här kan du läsa om två partier med helt olika synsätt i ekonomiska frågor. Läs igenom båda alternativen och välj sedan vilket av partierna som stämmer mest överens med dina åsikter.

Parti A tycker att samhällstjänster ska ägas gemensamt och betalas via skatten. Anställda arbetare ska få bättre arbetsvillkor. Bidragen till arbetslösa och sjuka ska höjas för att ge ett bättre skyddsnät. Rika personer och företag ska betala mer i skatt. Samhällsviktiga funktioner som elnät, skolor och sjukhus ska ägas och drivas av myndigheter, regioner eller kommuner.

Parti B tycker att samhällstjänster ska ägas privat och betalas av den som använder tjänsten. Det ska vara lönsamt för personer att starta och driva företag. Skatten ska sänkas på arbete och kapital. Bidragen till arbetslösa och sjuka ska sänkas, då det ska löna sig att arbeta. Samhällsviktiga funktioner som elnät, skolor och sjukhus ska ägas och drivas av företag i större utsträckning.

Vilket parti tycker du har mest rätt?