Synsätt i sociala frågor

Här kan du läsa om två partier med helt olika synsätt i sociala frågor. Läs igenom båda alternativen och välj sedan vilket av partierna som stämmer mest överens med dina åsikter.

Parti A tycker att samhället ska förändras i takt med nya förändrade familjesituationer och livsstilar. Detta parti vill att män och kvinnor har lika lön och delar på föräldraledigheten under småbarnsåren. Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner ska ha rätt att gifta sig och adoptera barn. Partiet tycker även att Sverige ska ta emot flyktingar och invandrare samt att kriminella ska få stöd att ändra sitt beteende.

Parti B tycker att samhället ska bevara traditioner och sätt att leva från tidigare generationer. Detta parti vill att män och kvinnor själva får bestämma om karriär och föräldraledighet under småbarnsåren. Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner får anpassa sig till de regler som gäller heterosexuella. Partiet tycker även att Sverige inte ska ta emot så många flyktingar och invandrare samt att kriminella ska få hårda straff.

Vilket parti tycker du har mest rätt?