Annons:

Vänsterpartiets ideologi

Vänsterpartiets partisymbol

Här får du en begriplig förklaring av vad Vänsterpartiet (V) står för i viktiga samhällsfrågor. Genom att förstå partiernas synsätt har du lättare att välja ett parti som tycker som du.

Sammanfattning

 • Vänsterpartiet är mycket vänster enligt politiska experter.
 • I ekonomiska frågor är Vänsterpartiet mycket socialistiska.
 • I sociala frågor är Vänsterpartiet mycket progressiva.
 • Vänsterpartiets hjärtefråga är skattepengar till välfärden.
 • Partiet beskriver sig själva som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.
 • Wikipedia beskriver partiets ideologi som en blandning av socialism, feminism, grön ideologi/ekologism och euroskepticism.
 • Väljarna tycker att V står till vänster.
 • Vänsterpartiet är lite emot Sveriges integration i EU.
 • Partiet leds av partiledaren Nooshi Dadgostar.
 • Liknande parti till vänster finns inte i riksdagen.
 • Liknande parti till höger är Miljöpartiet.
Annons:
På blåsippans domäner : Så kapade vi SD på nätet inför valet 2010

Boken ”På blåsippans domäner” är den osannolika historien om när internetnördar utmanade SD på nätet. Författaren ger en unik inblick i hur hans webbplats Sverige­demokraterna.de blev den mest synliga sökträffen på Google inför riksdagsvalet 2010.

Politisk position

Politiska partier brukar delas in till vänster eller till höger utifrån synsätt i ekonomiska och sociala frågor. Denna skala kallas för vänster–höger-skalan.

Vänsterpartiets position

Vänsterpartiets politiska position är 1,7

Vänsterpartiet bedöms som mycket vänster (1,7) i 2019 Chapel Hill expert survey, där 0 är extremt vänster och 10 är extremt höger. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i en skala från 0 till 10 i olika frågor (källa).

Vad menas med vänster och höger i politiken?

Indelning i partier i vänster och höger har sitt ursprung i Frankrikes nationalförsamling för drygt 200 år sedan. Då satt de partier som ville förändra samhället till vänster om talmannen i nationalförsamlingen. Dessa partier ville öka jämlikheten mellan prästerna, adeln, borgarna och bönderna. Till höger om talmannen satt partier som ville bevara adelns förmåner.

Synsätt i ekonomiska frågor

Ekonomiska frågor handlar om hur samhällets ekonomi ska fungera. Både hur mycket vi ska betala i skatt och vad skattepengarna ska gå till. Det handlar också om företag och jobb.

Vänsterpartiets position

Vänsterpartiets position i ekonomiska frågor är 1,8

Vänsterpartiet bedöms som mycket socialistiska (1,8), där 0 är extremt socialistisk och 10 är extremt marknadsliberal (källa).

Vad vill socialistiska partier?

Kvinna som hjälper en äldre man
 • att anställda arbetare ska få bättre villkor.
 • att samhällsviktiga funktioner som elnät, skolor och sjukhus bara ska ägas och drivas av myndigheter, regioner eller kommuner.
 • att bidragen till arbetslösa och sjuka ska bli högre.
 • att rika ska betala mer i skatt.

Synsätt i sociala frågor

Sociala frågor handlar om vilka rättigheter vi som medborgare ska ha, vår livsstil och vår säkerhet. Med säkerhet menas både landets yttre säkerhet (vårt försvar och militärt samarbete) och inre säkerhet (polis, domstolar och fängelser).

Vänsterpartiets position

Vänsterpartiets position i sociala frågor är 1,9

Vänsterpartiet bedöms som mycket progressiva (1,9), där 0 är extremt progressiv och 10 är extremt konservativ (källa).

Vad vill progressiva partier?

Pappa med ett barn
 • att män och kvinnor har lika lön och delar på föräldraledigheten under småbarnsåren.
 • att homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner har särskilda rättigheter.
 • att Sverige ska ta emot flyktingar och invandrare.
 • att kriminella ska få stöd att ändra sitt beteende.

Partiets hjärtefråga

Vänsterpartiet skiljer sig från andra partier när det gäller synen på skattepengar till välfärden. Det finns en historisk förklaring till det. Vänsterpartiet bildades år 1917 genom att vänsterpolitiker bröt sig ur Socialdemokraterna för att bilda ett mer radikalt arbetarparti.

Vänsterpartiets position

Vänsterpartiets position i skattefrågan är 0,8

Vänsterpartiet bedöms som extremt för skattepengar till välfärden (0,8), där 0 är extremt för skattepengar till välfärden istället för sänkt skatt och 10 är extremt för sänkt skatt istället för skattepengar till välfärden (källa).

Vänsterpartiets politik för skatt och välfärd

 • Mer pengar till sjuka, arbetslösa och fattigpensionärer.
 • Mer pengar till regionernas sjukvård och kollektivtrafik.
 • Mer pengar till kommunernas skolor och omsorg.
 • Begränsa vinster för företag som driver vård, skola eller omsorg.
 • Högre skatteintäkter än idag, särskilt höjd skatt för rika och företag.

Ideologi enligt partiets partiprogram

Vänsterpartiet har ett partiprogram. I partiprogrammet beskriver partiet själva sin politiska ideologi. Vänsterpartiets partiprogram är senast uppdaterat år 2016.

Så här beskriver partiet själva sin ideologi i detta partiprogram:

”Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. /…/ Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.”

– Vänsterpartiets partiprogram

Ideologi enligt Wikipedia

Enligt svenska Wikipedia är Vänsterpartiets nutida politiska ideologi en blandning av dessa ideologier:

Socialism

Feminism

Grön ideologi, ekologism

Euroskepticism

Historiskt menar Wikipedia att Vänsterpartiet varit påverkade av dessa ideologier:

 • kommunism
 • eurokommunism

Väljarnas syn på partiet

Vänsterpartiet står till vänster i svensk politik enligt en majoritet av väljarna (94 procent). Väljarna tycker att V har bäst politik när det gäller vinster i välfärden, jämställdhet, sjukvård, skola, invandring, skatter och pension. Detta visar SVT:s vallokalsundersökning från 2022 års val.

Vad partiet tycker om EU

Vänsterpartiet är lite emot Sveriges integration i EU. Partiets officiella linje var nej i folkomröstningarna om EU och euron. V tillhör Vänstergruppen i Europaparlamentet.

Vänsterpartiet om EU

Partiledare

Vänsterpartiet leds av en partiledare. Sedan 2020 är Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Hon är född 1985 i Ängelholm (Skåne) och har studerat juridik.

Nooshi Dadgostar
Foto: Sveriges riksdag.

”Ska vi rusta sjukförsäkringen, investera i jobb och omställning och höja pensionerna måste Vänsterpartiet stå upp för idealen om att det starka samhället ska vara centrum för politiken. Väljarna ska inte sättas på avbytarbänken igen.”

– Nooshi Dadgostar, tal på Almedalen 2021

Liknande parti till vänster

Det finns inget parti till vänster om Vänsterpartiet bland de svenska riksdagspartierna.

Liknande parti till höger

Miljöpartiet

Vänsterpartiet är mest lika Miljöpartiet ideologiskt till höger på vänster–höger-skalan. Miljöpartiet är ganska vänster enligt politiska experter. Miljöpartiet beskriver sig själva som en del av en global grön rörelse. Partiets hjärtefråga är att skydda miljön.

Mer om Miljöpartiets ideologi.


Annonser: