Annons:

Vänsterpartiet om EU

Europeiska flaggan, EU-flaggan

Här får du en begriplig förklaring om vad Vänsterpartiet (V) tycker om EU, alltså Europeiska unionen. Både om Sveriges medlemskap i EU, införande av euro och Europaparlamentet.

Sammanfattning

  • Vänsterpartiet vill att EU främjar miljön, arbetsrätten, folkhälsan och konsumentintressena.
  • Partiets toppkandidat i EU-valet är Jonas Sjöstedt.
  • Vänsterpartiet bedöms som lite emot Sveriges integration i EU.
  • Partiets officiella linje var nej i folkomröstningarna om EU och euron.
  • Tillhör partigruppen Vänstergruppen i Europaparlamentet.
  • Emot att EU kan styra över medlemsländernas utrikespolitik och ekonomi.
  • Lite emot den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och arbetskraft.
  • Neutral inför att EU kan styra över medlemsländernas invandringspolitik.
  • Lite för att EU ger regionalt stöd till exempelvis jordbruk.

Partiet i EU-valet

Den 9 juni 2024 är det val i Sverige till Europaparlamentet.

Vänsterpartiets har inte kommunicerat sina prioriterade frågor i EU-valet ännu. På sin webbplats skriver Vänsterpartiet att EU begränsar demokratin och prioriterar företagens intressen framför miljön, arbetsrätten, folkhälsan och konsumentintressena.

Vänsterpartiets toppkandidat är Jonas Sjöstedt. Han är född 1964 i Göteborg (Västergötaland) och är före detta partiledare.

Jonas Sjöstedt
Foto: Vänsterpartiet/Agnes Stuber.

”Migrationsdebatten präglas allt får mycket av ängslig anpassning till extremhögerns problemformulering. Det är dags att komma vidare och diskutera framtidens stora utmaning: hur ska vi få tillräckligt många människor att vilja bo och arbeta i EU?”

– Jonas Sjöstedt, debattartikel i Dagens Arena

Är du intresserad av EU-valet? Här på ideologi.se kan du läsa på om vad alla de svenska partierna tycker om EU, euron och unionens framtid. Fler partier hittar du i vår valkompass.

Valkompass om EU-valet

Annons:

Partiets inställning till EU

Vänsterpartiet bedöms som lite emot (3,2) Sveriges integration i EU enligt 2019 Chapel Hill expert survey, där 1 är mycket emot europeisk integration och 7 är mycket för europeisk integration. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i olika frågor (källa).

Om europeisk integration

Partierna tycker olika om hur relationen mellan Sverige och EU ska se ut samt hur EU ska utvecklas på sikt. Vissa partier vill att Sverige ska lämna EU helt, så som Storbritannien gjorde i och med Brexit. Andra partier vill att Sverige ska integreras mer med EU, exempelvis genom att införa valutan euro i Sverige. En del politiker vill även att EU ska bli en federation, alltså där fler politiska frågor i Sverige skulle beslutas på EU-nivå och verkställas av EU-myndigheter.

Position i EU-omröstningen

I folkomröstningen om EU-medlemskap år 1994 var Vänsterpartiets officiella linje nej till att Sverige skulle gå med i Europeiska unionen.

Om EU-omröstningen

Den 13 november 1994 genomfördes en folkomröstning i Sverige om medlemskap i EU, alltså Europeiska unionen. Frågan var: ”Anser du att Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater?”. 52,3 procent röstade ja medan 46,8 procent röstade nej. Ja-sidan vann alltså den rådgivande folkomröstningen. Valdeltagandet var 83,3 procent av de som fick rösta i Sverige.

Position i euro-omröstningen

I folkomröstningen om euro år 2003 var Vänsterpartiets officiella linje nej till att Sverige skulle införa euro som valuta istället för svenska kronor.

Om euro-omröstningen

Den 14 september 2003 genomfördes en folkomröstning i Sverige om medlemskap i euro, alltså EU:s gemensamma valuta. Frågan var: ”Anser du att Sverige skall införa euron som valuta?”. 42,0 procent röstade ja medan 55,9 procent röstade nej. Nej-sidan vann alltså den rådgivande folkomröstningen. Valdeltagandet var 82,6 procent av de som fick rösta i Sverige.

Partigrupp i Europaparlamentet

I Europaparlamentet tillhör Vänsterpartiet partigruppen Vänstergruppen i Europaparlamentet. På bilden är det den mörkröda partigruppen, alltså den första partigruppen från vänster.

Europaparlamentet 2021 med mörkröda partier till vänster och bruna partier till höger

I partigruppen finns Europeiska vänsterpartiet och ledamöter från bland annat franska La France Insoumise, grekiska Syriza och tyska Die Linke. Inget annat svenskt parti finns i partigruppen.

Synsätt i olika EU-frågor

Nedan ser du Vänsterpartiets inställning i olika EU-frågor enligt 2019 Chapel Hill expert survey, där 1 är mycket emot och 7 är mycket för. Chapel Hill expert survey är en undersökning där över 400 europeiska experter har graderat de svenska partierna i olika frågor (källa).

Regionalt stöd

Vänsterpartiet är lite för (4,6) att EU ger regionalt stöd för att öka den europeiska samhörigheten. Exempelvis riktade ekonomiska stöd till bland annat sämre utvecklade regioner, socialt utsatta och jordbruk.

Inre marknad

Vänsterpartiet är lite emot (2,9) att EU underlättar för fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och arbetskraft inom unionen, den så kallade inre marknaden.

Utrikespolitik

Vänsterpartiet är emot (1,7) att EU kan styra utrikes- och säkerhetspolitiken i unionens länder.

Ekonomi

Vänsterpartiet är emot (1,7) att EU kan styra ekonomisk politik och budgetkrav i unionens länder.

Invandring

Vänsterpartiet är neutral (3,5) inför att EU kan styra invandrings- och flyktingpolitken i unionens länder.

Kriget i Ukraina

Nedan ser du partiets inställning till kriget i Ukraina enligt undersökningen 2023 SPEED CHES – Ukraine, där 1 är mycket emot och 10 är mycket för. 2023 SPEED CHES – Ukraine är en undersökning där över 200 europeiska experter har graderat de svenska partierna i frågor kopplat till Ukraina-kriget (källa).

Inställning till Ryssland

Vänsterpartiet är för (7,6) att inte samarbeta med den ryska regimen i Kreml.

Flyktingar från Ukraina

Vänsterpartiet är mycket för (8,9) att tillåta ukrainska flyktingar att komma in i Sverige.

Vapen till Ukraina

Vänsterpartiet är lite för (5,4) att Sverige skickar vapen och militär utrustning för att stödja ukrainska armén.

Höga energikostnader

Vänsterpartiet är ganska för (6,5) att Sverige accepterar högre energikostnader på grund av sanktionerna mot Ryssland.

EU-medlemskap för Ukraina

Vänsterpartiet är lite emot (4,9) ett ukrainskt medlemskap i Europeiska unionen.

Partiets ideologi

Vänsterpartiet är mycket vänster enligt politiska experter. Vänsterpartiet beskriver sig själva som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Partiets hjärtefråga är skattepengar till välfärden.

Mer om Vänsterpartiets ideologi


Annonser: