Annons:
Kreml

SD och V minst kritiska till Ryssland

Alla svenska riksdagspartier är kritiska till den ryska regimen i Kreml, men vissa partier är mindre kritiska än andra. Det är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som är minst kritiska till Ryssland, visar en undersökning.

Det är Chapel Hill Expert Survey som har undersökt europeiska partiers inställning till olika frågor som rör Ukrainakriget i en särskild undersökning som kallas Special Edition Chapel Hill Expert Surveys. Undersökningen gjordes i juni 2023 genom att 217 statsvetare bedömde partiernas position i olika frågor relaterade till kriget i Ukraina. En av frågorna handlade om partiernas band till Kreml.

Frågan som ställdes var: Hur skulle du bedöma partiets relation till Rysslands regering? Det var en skala från 0 till 10, där 0 motsvarade partier som ville ha starka band till Kreml medan 10 motsvarande partier som starkt motsatte sig band till Kreml. Så här placerade sig de svenska partierna på denna fråga:

Diagram som visar att SD och V är minst kritiska till Kreml.

Diagrammet visar alltså att de flesta svenska partierna bedöms vara mycket emot ett närmande till den ryska regimen. Det är Sveriges ytterkantspartier, SD och V, som sticker ut genom att bedömas vara minst kritiska. Mest kritiska till att närma sig Kreml är Liberalerna, men i stort sett alla partier visar ett stort motstånd mot Rysslands regim enligt undersökningen.

I samma undersökning ställdes frågor om partiernas inställning till ett EU-medlemskap för Ukraina. Även på den frågan sticker SD och V ut genom att vara minst positiva till att Ukraina blir EU-medlem. Det är Liberalerna som är mest positiva till att Ukraina blir en del av EU i framtiden, visar svaren i undersökningen.

Mer om undersökningen kan du läsa hos Chapel Hill Expert Survey.

Annonser: